Update: server 0.2.8, hey0mod b131, Minecraft 1.2.6

verze klienta 1.2.6
verze serveru 0.2.8 (nepovinný)

  • Přidán příkaz /kill. Dává hráči poškození za 1000 bodů
  • Provedeny úpravy klienta pro prevenci duplikování entit
  • Přihlašovací stránka si nyní pamatuje jak ip, tak i port
  • Opraven bug způsobující ztrátu veškerých klávesových zkratek klienta při přihlašování na server přes specifický port
  • Přidány jezera a vzácná lávová jezírka, obojí na povrchu a vzácně i v jeskyních
  • Opraveno padání hry při zničení vozítka ve kterém sedí hráč
  • Hráč připojující se na server nebo při respawnu je tři sekundy nezranitelný

server byl updatován na aktuální verzi a hey0mod 131

Tagged with: ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!