Seznam změn v Minecraft Beta 1.6

Už zbývá jen pár dní do vydání další verze Minecraft Beta 1.6 a zde máte možnost zjistit jaké novinky vás v této verzi čekají. Originál changelistu v angličtině najdete na http://notch.tumblr.com/post/5775170768/the-changelist-for-1-6 Překlad je můj a vzhledem k použitým termínům není dokonale český, berte ho proto, prosím s rezervou. Jen dodám, že náš server se nové verze dočká až po vypuštění stabilní verze Bukkitu, proto své klienty neaktualizujte a neptejte se pořád, kdy bude nová verze. :) LmanCZ

 

Minecraft Beta 1.6 se dočká nové verze tento týden ve středu, nebo ve čtvrtek.

 

Zde je seznam dosavadních změn:

 

+ Přidána podpora Netheru pro multiplayer

+ Přidány craftovatelné mapy

+ Přidány poklopy

+ Přidána vysoká tráva v některých biomech


+ Houby se nyní rozšiřují (velmi) pomalu

+ Přidáno nastavení serveru „view-distance“ (zobrazovaná vzdálenost). Nastavuje radius načítání změn terénu (v chunkách), které se posílají hráčům. Rozsah 3-15, výchozí 10)

 

* Už není možné stavět celistvé bloky (solid blocks) na nejvyšší vrstvě mapy (sorry!)

* Hráči uvízlí ve zdech sjedou k nejbližší mezeře, pokud tam je.

* Boostery jsou rychlejší

* Výrazně omezen oheň, takže se rozšiřuje pomaleji a nerozšiřuje se nekonečně

* Semínka se nyní nachází ve vysoké trávě. Jejich získání zoráním půdy již není možné.

* Bloky ničené ostatními hráči v mulitplayeru nyní zobrazují správně animaci rozbíjení (praskliny).

* Aktivované dispensery vydávají zvuky a jsou animované

* Dveře vydávají zvuky i pro ostatní hráče v multiplayeru

* Přehrávač disků nyní podporuje více než 15 různých písní.

 

* Opraveno požkození součastného světa pokud dojde paměť RAM

* Opraveno přílišné ztmavení bočních textur trávy při jejím težení

* Opraveny vážné chyby vykreslování v 3D anaglyph módu

* Opraveno okamžité zmizení obrazovky s chybou v případě pádu hry

* Opravena nemožnost zaměřit blocky, pokud jsi na pozici x nebo z 1000

* Opraveno narušování oblohy v případě otevřených Achievements

* Opraveno propadání hráče pod zem, pokud ukládá hru přikrčený

* Změna systémového času již nadále nerozhodí čas ve hře.

* Opraven nehrající zvuk deště při nastavení grafiky na Fast

* Opraveny špatně se zobrazující vlasy a pláště na přikrčených hráčích

* Opravena animace útoku/švihu, která se neaplikovala na brnění

* Opraveno nesprávné natočení hráče po načtení uložené hry

* Opravena fyzika šípu, takže se nezaseknou ve vzduchu po otevření dveří

* Opraveny šípy zasáhnuvší rákosy, portály a ostatní necelistvé (non-solid) bloky

* Opraveno nastavení kláves, které se za určitých okolností neuložilo

* Opravena nemožnost odplížit se ze snížených bloků jako kaktus

* Opravena chyba, při které hráč mohl težit bez pohybu rukou

* Opraveno špatné umístění lodě při položení na sníh

* Opraveno příliš rychlé vynořování lodí ve vodě (sbohem vodním žebříkům)

* Opraven padající písek, zasekávající lodě v animaci padání

* Opraven pád hry po vjezdu do Netheru na zvířeti nebo ve vozidle

* Opraveno nezpůsobování požkození hráči, pokud spadne z výšky za jízdy

* Opravena nemožnost použít páčky a tlačítka, pokud byly příliš blízko

* Opraveny dispensery střílející skrz zdi

* Opraveno způsobování požkození ohněm/lávou skrz rohy zdi

* Opraveno dotýkání se vody skrz rohy zdí

* Opraven bug umožnující postavit polodveře (okenice) za pomocí kaktusu

* Opravena možnost umístit tlačítka a páčky na listí ve Fast grafice

* Z pecí a dispenserů nyní vypadne obsah po jejich zničení

* Opraveno upřednostňování dispenseru okénka (sloty) na konci

* Opraveno příliš dlouho trvající vykopání zorané hlíny

* Opravena možnost orání pod některými bloky

* Opraveno orání spodku bloků, které z nějakého důvodu bylo možné

* Opraveny občas neviditelné ploty a schody

* Opraveno chození po plotu nevydávající zvuky

* Opraven oheň, který občas existoval ve vzduchu jako neviditelný blok utrpení

* Opraveny nehořlavé schody a ploty

* Opraveno vykreslování ohně na hořlavých předmětech, občas vykresleně na špatném místě

* Opraveno nedostatečné vykreslování rybářského prutu

* Opraveny stackovatelné rybářské pruty

* Opraveno mizení mraků za sklem, které se zrovna rozbíjí

* Opraven déšť, který padal skrz vodu.

* Opraveno nesprávné vyskakování předmětů ze skla

* Opraveno podivné chování vody se sklem

* Opraveno netlumení zvuku deště sklem

* Opraveno zabránění rústu trávy ploty a cedulemi

* Opraveno nesprávné nasvícení deště a sněhu

* Opravena tráva přežívající pod blokem schodů

* Opravena obrazovka úspěchů (Achievements) nepozastavující hru

* Opraveny některé obrazovky narušující barevný nádech oblohy

* Opraveny problémy s myší při přechodu do fullscreenu

* Opraveny zprávy chatu přetrvávající přes přepínání hry

* Opraven led, takže se obnovuje nehledě na to jestli sněží nebo ne

* Opraven pomalu padající déšť

* Opraveny páčky umístitelné na zvláštních místech

* Opraveny páčky na zemi, které občas neposílali signál směrem dolů

* Opraveny páčky na zemi, které se občas neodstranili po odstranění podlahy

* Opraveny díly kolejí, které se někdy nesprávně spojili se sousedící kolejí.

* Opraveno zrychlení vozíku za využití dalšího vozíku (boostery)

* Opraveni vlci nenásledující své majitele pokud jejich jméno ma jinak velké písmena

* Opraveni creepeři ponechávající si úrověň nabití když nevídí cíl

* Opraveno vytváření nových portálů po zemření v Netheru

* „Opraveny“ postele v Netheru

* Opraven podivně se chovající inventář po určitém použití portálu

* Opraveny dřevěné nášlapné desky těžitelné krumpáči

* Opraveny redstone diody (repeatery) mající špatně časti

* Opraveny sazeničky, které se dají zasadit skrz sníh na netravnaté bloky

* Opravena hustota rud lišící se v kvadrantech od středu světa

* Grafika dispenserů posunutá o jeden pixel, aby byla přesně na středu. JEDEN PIXEL!!!

* Opraveny houby spawnuté všude během noci

* Opravena zvířata spawnující se pouze v okolí světla během noci

* Opraveno příliš krátké vstupní pole pro adresu serveru v multiplayeru

* Opraveno nesprávné překládání IPv6 adres. Pro připojení na specifický port v IPv6, použijte formát [1234:567::1]:25565

* Opraveno zasílání obrovského množství packetů, které byly posílané bez vyrovnávací paměti

* Opraveny občas nesynchronní pozice předmětů. Nyní se resynchronizují každých 20 vteřin

* Opraveny neanimující se ikony v inventáři po zvednutí v multiplayeru

* Opraveno nezanechání prázdné misky po snědení houbové polévky v multiplayeru

* Opraveny neviditelné předměty nad výškovou hranicí mapy

* Opraveno nezablikání pruhu se životy po vyléčení

* Opravena opravdu zvláštní animace šípů v multiplayeru

* Opraveny šípy spuštějící příliš mnoho změn v pohybu předmětů v multiplayeru

* Opraven kompas neukazující na spawn v multiplaeru

* Opraven neuhasitelný oheň v multiplayeru

* Opraveny přehrávače disků vytvářející falešné disky na stranš klienta v multiplayeru

* Opraveny disky nehrající ostatním hráčům v multiplayeru

* Opraveny rychlé skoky hráčů na správné pozice poté co se spawnou na špatné pozici

* Opravena monstra neviditelná pro hráče s obtížností nastavenou na Peaceful

* Opraveno vytváření Zombie Pigmen na straně klienta při zasažení prasete bleskem v multiplayeru

* Opraveno vytváření přiliš mnoho částic při výbuchu velkého množství TNT, způsobující až pád klienta

* Opraveno občasné vytvoření falešného stromu na straně klienta po pužití hnojiva (Bone Meal) v mulitplayeru

* Opraveno občasné vytvoření falešného stromu na straně klienta sazeničkou v mulitplayeru

* Opraveny občasné změny počasí pouze na straně klientra v mulitplayeru

* Opraveno nenačítání grasscolor.png a foliagecolor.png z texture packů

* Opraveno ukládání statistik do odlišných souborů, pokud v offline módu použijete různě velká písmena odlišující se od správného jména hráče

 

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!