Stín draka: část 9.

[singlepic id=702 w=600 h=77 float=]

Válka začala.

Nad zeměmi Minecraftu visí temná mračna.

Obyvatelé zapalují svíce a vyděšeně si mezi sebou šeptají.

Jak dlouho ještě bude trvat klid před bouří?

A všechny naděje leží na jediném člověku.

Samotnému uprostřed temnoty.

Jeden proti všem.

Podivný nažloutlý Endský kámen rozezněly mé kroky. Byl jsem na místě. Hbitě jsem vylétl z údolí, abych obhlédl situaci. Nacházel jsem se na nějakém ostrově, posetém obsidiánovými sloupy. Země byla doslova poseta endermany. Byli všude. Na vrcholcích sloupů stály podivné kameny. A nad tím vším plachtil majestátně obrovský černý tvor: Endský drak.

Přešteloval jsem vidění a napnul svůj zrak na maximum. Tento ostrov nebyl v Endu jediným, jak by se mohlo zdát každému bez mých schopností. Byly jich desítky. Desítky draků. Tisíce endermanů. Začínal jsem pomalu chápat, proč most znamená takovou hrozbu. I jeden drak by mohl zničit celou Železnou horu. Obsidián jej nezastaví. Meče jej neohrozí. Deset draků by stačilo na ovládnutí menšího království. Tisíc by jich stačilo na ovládnutí světa. Možná i méně.

Drak mě spatřil. Změnil směr letu a začal se pohybovat směrem ke mě. Docela rychle, ale pro mě příliš pomalu. Já ale neměl v úmyslu utíkat. Co proti takové bestii asi zmůže Stín draka? Stín draka je pěkné jméno. Přiléhavé. Mohl by se třeba taky jmenovat Dračí hrobník. Švihl jsem mečem proti letící bestii. Práskl hrom a blesk proťal vzdálenost mezi mnou a drakem. Drak zařval a stočil se do strany. Kůže zasažená bleskem mu silně doutnala.

Protočil jsem meč v ruce a naznačil jsem výpad proti monstru. Blesk vyšlehl, ale drak útok čekal; obratným manévrem blesku uhnul a ten odlétl do tmy. Všiml jsem si, že obsidiánové sloupy v okolí vysílají k drakovi jakýsi paprsek. Zároveň jsem si uvědomil, že drakova rána se podezřele rychle zavírá. Možná v tom bude nějaká souvislost. Rozletěl jsem se k drakovi s mečem připraveným. Těsně před srážkou jsem uhnul doprava a zabořil meč do drakova boku. Odpoutal jsem se od zraněného protivníka a sledoval reakci sloupů.

Opravdu! Ze sloupů opět vyšlehl podivný paprsek a rána se začala zavírat. Mrštil jsem po vrcholu sloupu ohnivou střelu. BUM! V gigantické explozi paprsek zanikl, a vrchol obsidiánového (!) sloupu se rozpadl na kusy! Rozlétl jsem se k dalšímu shluku sloupů a počal na ně dštít záplavu ohně. Drakova regenerace zmizela. Nastal čas vyřídit toho zmetka definitivně.

Pozvedl jsem Stín draka nad hlavu a vydal jsem bojovný výkřik. Meč zazářil a začal pulsovat ohromnou energií. S dalším výkřikem jsem meč namířil na útočícího draka a vší silou bodl proti němu.

Drakem zalomcovala strašlivá bouře. Meč plival záplavy blesků, které bušily do draka jako těžká kladiva. Rvaly mu maso od kostí a trhaly křídla na cáry. Jeden z blesků mu vypálil oko a další utrhl polovinu pařátu. Pak meč pohasl a drak se zřítil na zem. V mžiku jsem byl u něj a jediným úderem jsem mu srazil hlavu z krku. Na místě kde zemřel, se objevil portál.

Meč funguje, konstatoval jsem s uspokojením a sledoval jsem draka, který se měnil ve stříbrofialovou záři, narušující temnotu Endu. Rozťal jsem příliš zvědavého endermana a schoval jsem zbraň do pochvy. Byl čas zjistit, kdo tomu tady vládne. A zabít ho, pokud to bude proveditelné. Nabral jsem výšku a rozletěl se nazdařbůh do prázdnoty Endu.

Minul jsem několik ostrovů a utekl jsem těžkopádným drakům, kteří se mě pokoušeli pronásledovat. Je to tu obrovské, pomyslel jsem si zdrceně. Nikdy nemusím najít správný ostrov. Moment! Kdo říkal, že to bude ostrov? Zaujat novou myšlenkou jsem zvedl oči vzhůru. Můj zrak bojoval se vzdáleností a temnotou, ale zcela jasně jsem tam něco zahlédl. Snad odlesk, nebo pohyb; upoutalo to mou pozornost a já věděl, že tam nahoře něco je.

Vyrazil jsem vzhůru, vítr mi svištěl kolem uší a rozevíval mi rudé vlasy. Můj zrak se ze zkracující vzdáleností lepšil; už jsem jasně rozeznával obrysy něčeho ohromného. Nikdy jsem nic takového neviděl. Muselo to být stokrát větší, než Železná hora. Ohromná stavba ve tvaru koule vystavěná z obsidiánu se vznášela volně v prostoru. Kolem ní poletovaly desítky draků a endermani se procházeli po jejím vršku. Neměla žádný viditelný východ – ovšem, draci přece dokáží obsidiánem prolétnout.

Počkal jsem si až v okolí nebudou žádní draci a rozletěl jsem se ke stěně budovy. Přitiskl jsem se k ní a čekal. Draci mě bez povšimnutí míjeli – stěna nebyla dokonale kulatá – v reálném světě to tak ani být nemůže – takže jsem se snadno skryl před jejich zraky, zatímco jsem přemýšlel, jak dál. Nakonec mě napadlo jen jediné. Musím obsidiánovou stěnu rozbít.

Opět jsem počkal na vhodný okamžik a začal jsem přímo proti vyhlédnuté ploše metat ohnivé střely. Obsidián se rozžhavil téměř do ruda. Poté jsem několikrát vší silou udeřil mečem, a nakonec jsem do narušeného bloku vypálil mocný blesk, po kterém následovala těžká rána sevřenou pěstí. Obsidián zapraskal a rozpadl se na několik kusů. Opatrně jsem úzkým vchodem vklouzl do monumentální stavby.

Nacházel jsem se v prostorné místnosti s klenutým stropem. Byla tu téměř absolutní tma; i můj zrak jen ztěží pronikal závoji stínů.

Rozběhl jsem se chodbou vedoucí přibližně ke středu budovy. Mohli tu být draci i endermani, ale na tom teď nezáleželo. Nějak jsem tušil, že se jim nevyhnu.

První jsem potkal po několika minutách běhu. Pověsili se na mě, ale jejich teleportační schopnosti zaostávaly za mými vrcholnými atletickými výkony. Občas jsem se protočil a mrštil jim do tváře několik planoucích střel. Pak přišli draci.

Nalétávali na mě skrz obsidiánové stěny, což bylo velmi nepříjemné. Musel jsem vzlétnout a držet se uprostřed chodby, jinak bych nestihl na jejich útoky včas zareagovat. Vířením prokládaným salvami střel a blesky Stínu draka jsem si prosekával cestu ohromnou budovou.

Dostal jsem se do ohromné místnosti zaplněné endermany. Téměř jsem ztratil dech, když se na mě upřely pohledy tisíců očí. Na okamžik vše ztichlo. Zíral jsem do tváří nepřátel a zády mi probíhalo mrazení.

Byly jich tisíce.

Regenerace jela na maximum, zatímco jsem mezi útočníky uspořádal ten nejvelkolepější ohňostroj historie. Střely naplnily vzduch. Tisíce explozí, tisíce ohňů. Blesky Stínu draka trhající nepřátele na cáry v desítkách řetězových reakcí. Já, jako rotující stroj ničící vše živé. Endské perly poletovaly vzduchem jako smaragdový déšť. Topil jsem se v jejich záplavě, zatímco další svištěly vzduchem. Záblesky výbuchů se odrážely na čepeli Stínu draka, který zářil a blyštěl se, vysílajíc mračna všetrajících blesků.

Najednou bylo ticho.

Zmateně jsem se rozhlédl. Země byla pokryta souvislou vrstvou zelených kuliček. Maně jsem zaregistroval fialovou záři umírajících draků. Věděl jsem ale, že přijdou další. Ani já nedokážu vzdorovat přesile věčně. Jednou udělám chybu. Musím jít.

Prošel jsem místností a zastavil jsem se před gigantickým portálem. Obsidián se mrtvě třpytil a pableskoval ve svitu ohňů, které ještě ojediněle plály v místnosti. Poslední varování, uvědomil jsem si s podiným strachem. Pokud vejdu, budu muset čelit svému osudu. Pokud vejdu, již nebude cesty zpět.

Už bude jen smrt nebo vítězství.

Prošel jsem bránou.

Přede mnou se tyčil masivní obsidiánový oltář. Nad ním zářilo a světélkovalo bledé světlo, připomínající měsíc. Most se začal rodit.

A na vrcholku oltáře spočívalo tělo.

Herobrine.

Do prsou mi narazilo něco těžkého a brutálně mě srazilo k zemi. Stín draka zazvonil o podlahu. Ten, který vládne Enderu se na mě pohrdavě zahleděl.

Temná noc pohltila vše.

Proti bledému měsíci stála vysoká postava a shlížela na mě.

Ležel jsem v prachu a nedokázal jsem se pohnout.

Zklamal jsi!“ fialové oči se mi zabodly do mozku.

Postava pozvedla černý meč a namířila jej na mě.

Proto zemřeš!“

Konec 9. části

  • Děkuji za vaši podporu
  • Předchozí části najdete zde
  • A BONUS ke Stínu draka zde
  • Práva na zfilmování BONUSU získalo Breakdown Studio
  • Pište komentáře, návrhy a názory
  • S pozdravem Shadoe

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!