Zrod draka: Prolog

[singlepic id=712 w=596 h=77 float=center]

Bývalo jich mnoho.
Kopali hluboko a stavěli vysoko.
Jejich díla vzbuzovala úctu.
V boji byli strašní jako bouře.
V životě nezdolní jako skála.
Trpaslíci.

Věnováno panu Heitzovi

Rok 534 Imperiální éry, Impérium Morsar, severní část provincie Irrion

Regdar Drtimlat si odplivl.

„Jak jste s tím daleko?“ zahalekal na pětici trpaslíků na druhé straně místnosti. Jeho silný hlas se rozléhal podzemním komplexem a na okamžik zcela přehlušil vzdálené dunění. Regdar ho přesto zřetelně zaslechl a to ho přimělo k ještě většímu spěchu. „Budeme potřebovat ještě hodinu!“ zaslechl krákavou odpověď Hellogrina Svalovce, bělovlasého kováře, který zase musel přeřvávat zvonění kladiva. Ohromná kovárna, kterou by trpaslíkům záviděl kterýkoli člověk, jela na plné obrátky.

„Hodinu už pro vás nezískáme!“ řval Regdar: „musíte si pospíšit!“ Nečekal na odpověď starého kováře a rázoval zpátky k hlavní bráně. Podivní útočníci dobývali poslední pevnost trpaslíků již několik dní. Nosili zlaté hávy a proti bojovému umění trpaslíků nemohli obstát, ale bylo jich mnoho. Stovky. Tisíce.

Posledních patnáct obránců vytrvale bránilo poničená železná vrata, která se s každým dalším útokem prohýbala čím dál více. Ale když už se zdálo, že trpaslíci nemají naději, přišel Hellogrin se svým bláznivým plánem. Všechny diamanty, zlato, smaragdy, obsidián i železo, každá cenná látka byla přenesena do kovárny. Všechny knihy prastarého umění byly přečteny a rozebrány ze všech stran. A potom jim velký Notch vnukl spásnou myšlenku – a pět nejlepších trpasličích kovářů se odhodlalo k zoufalému pokusu o její realizaci.

Regdar byl válečník a jako takový neměl k podobným experimentům mnoho důvěry. Hellogrinovy svaly by podle jeho názoru našly lepší využití u brány. Ale teď šlo o existenci posledních živých příslušníků trpasličího národa v celém Minecraftu a on se cítil povinen vyzkoušet všechny možné způsoby záchrany. Dvaadvacet trpaslíků zbylo z kdysi vzkvétající rasy. Dvacet mužů a dvě ženy. Pokud brána padne, Regdarova rasa bude odsouzena k zániku.

Před bránou explodovala nálož a brána se opět otřásla. Trpasličí stěny z podložního kamene a brána vyztužená obsidiánem však mistrovsky odolávaly všem útokům. Žádný jiný tvor v celém Minecraftu nedokázal podložní kámen těžit. Dokonce ani diamantové krumpáče neuspěly proti šedočerné hmotě z hlubin země. Další nálož explodovala a Regdar se musel vrátit do reality.

Z bránou to nevypadalo dobře. Po neustálých útocích byla příšerně zprohýbaná. Mohutný výbuch znova otřásl okolím a brána praskla. Jen jedna další prasklina, a brána se prolomí, zděšeně si uvědomil Regdar. Déle než čtvrt hodiny nemůže namáhaná ocel vydržet. Přitom by kováři potřebovali nejméně trojnásobek. „Notchi, stůj při nás,“ zašeptal Befridin Krvezub a zcela tak shrnul jeho myšlenky.

Brána odolávala ještě celých dvacet minut zuřivému náporu nepřítele. Poté železo zmučeně zalkalo a mocná stavba konečně padla. Zlaté hávy zavířily a čelo nepřátel se jako mohutná vlna vrhlo na trpaslíky.

Stáli, pevně rozkročeni ve dvou řadách, odhodláni neustoupit ani o píď. Regdar se chmurně zasmál a přesnými ranami poslal první dva protivníky na smrt. „Na nás si vylámete zuby!“ zařval a zarazil čepel dvoubříté sekery do protivníkova hrudníku. Ve svých lehkých róbách byli protivníci špatně chránění a sekery, kladiva a řemdihy snadno procházely tenkou látkou. Navíc měli relativně špatné – lidské – zbraně, které se tříštily o poctivou ocel trpasličích čepelí a odrážely se od mocných pancířů.

„Ústup!“ zavrčel Regdar trpasličím jazykem a on i jeho soukmenovci pomalu kráčeli hloub do chodby. U ústí byli příliš zranitelní šípy, navíc měl pro zlaté róby přichystaných několik překvapení. Spokojeně zabručel, když zjistil, že zatím přišli pouze o jednoho válečníka, proti houfu neznámých nepřátel. „Spusťte pasti!“ vykřikl, když si byl jistý, že se v chodbě nashromáždil dostatek nepřátel.

Mladý trpaslík vyklouzl ze zadní řady a pospíchal k pákovému systému zabudovanému do zdi chodby. Usmíval se, když měnil polohu první páky. „K zemi!“ zařval Regdar a ihned šel příkladem. Polovinou chodby, ve které se pohybovali protivníci, prosvištěla záplava šípů, nebezpečných lektvarů a ohnivých střel. Zlatě odění padali k zemi. Nakonec chodbou prohučela ohromná blikající střela; nefalšovaný trpasličí kanón právě vystřelil. Projektil vyletěl z chodby a dopadl mezi záplavu nepřátel, kde explodoval.

Regdar opět povstal a se zadostiučiněním pozoroval spoušť, kterou útok zanechal. Protivníci si ale přece jen nedali říci a vběhli znova do chodby, přeskakujíc své mrtvé a raněné druhy. „Druhý útok,“ pronesl Regdar a zásah zopakoval.

Jako šílení se hnali další a další zlatě odění útočníci na jistou smrt. Zásobníky šípů se vyprázdnily, lektvary došly, kanón přestal střílet. Chodbu zasypaly hromady padlých nepřátel. „Spusťte druhý ochranný okruh,“ nařídil Regdar zneklidněně. Druhé trhnutí páky zasypalo řady protivníků hromadami písku a štěrku, ve kterém se dusili a nedokázali se pohybovat.

Tuto past překonali útočníci rychle. Poslali muže z lopatami, kteří zával ostranili a poté se s nástroji v rukách vrhli na nepřátele. Se zaskočeným výrazem ve tváři přikázal Regdar aktivovat třetí okruh. Během tří století existence pevnosti k tomu dosud nikdy nedošlo. Exploze náloží dovedně ukrytých pod podlahou rozervala další vlnu útočníků na kusy.

Ani tento pokus však hordy nepřátel od dalšího útoku neodradil, dokonce ani poté, co na ně další trhnutí pákou přivolalo lávovou sprchu z otvorů ve stropě. Tvrdošíjně poskakovali kráterem směrem k trpasličím obráncům.

Regdar zamračeně zvažoval své možnosti. Mohl nechat uzavřít několik nouzových bran, ale žádná by neodolala výbuchu náloží, které měli protivníci k dispozici. Museli jim čelit a zemřít se sekerou v ruce. „Zúžit chodbu!“ zařval a trpaslíci se vyrovnali do několika nových řad. Písty zarachotily a prostor chodby se zůžil tak, aby se dala snadněji bránit. Narozdíl od předchozích obranných okruhů, tento zúžil stěny druhé poloviny chodby, ve které se trpaslíci hodlali bránit.

Regdar zamával sekerou a protivník ztěžka dopadl na podlahu. Zahlédl, jak po jeho boku padl Befridin a to jej rozlítilo. Zařval a nechal těžkou sekeru opisovat mohutné oblouky a ztěžka dopadat na hlavy nepřátel. Svůj útok doplňoval kličkami a otočkami, čímž dodal zbrani ještě větší průraznost. Nakonec mu uvízla v těle poraženého nepřítele, takže musel popadnout Befridinovo valéčné kladivo.

Nechal svůj vztek odproudit svými pažemi do vražedných úderů a teprve poté si všiml, že zůstal sám.

Kolem něj leželo čtrnáct pobitých válečníků. Jako ve špatném snu zahlédl rozmazané obrysy nepřátel, drcených hlavicí jeho zbraně. Musím dát vědět kovářům, napadlo ho tupě a válečník s povzdechem stlačil páku. Mezi ním a protivníky vyrostla stěna z tvrdého dřeva. Na chvíli je zdrží a on bude mít čas varovat kováře. A kdo ví? Třeba už budou hotoví se svou prací.

Pospíchal chodbami a po chvíli zaslechl výbuch. Dřevěná překážka právě podlehla strašlivé síle exploze. Zrychlil krok, protože věděl, že lidští útočníci získají díky delším nohám při pronásledování výhodu. Zahnul za zákrutu a vyřítil se do kovárny. „Všichni jsou mrtví!“ zařval a zastavil se, aby nabral dech: „Připravte se k poslední obraně!“ „Naše práce,“ řekl Hellogrin „je téměř dokončena.“ Pohlédl na své spolupracovníky a pak na dvě trpasličí ženy, choulící se v rohu místnosti. „Jděte a pomožte Regdarovi zastavit nepřátele,“ zašeptal: „já zatím práci dokončím.“

Ozvali se výkřiky a ze zákruty se začali řítit noví protivníci. Trpaslíci i trpaslice se vrhli doprostřed zlaté vlny a začali příšerně zářit. Regdar však věděl, že tempo dlouho neudrží. Kováři byli unavení a ženy nebyly přivyklé bitevní vřavě. Přesto stále mával kladivem a kosil jednoho nepřítele za druhým.

Zaslechl bolestný výkřik a zjistil, že už jen on a Fageri Zlatoplamen odolávají útokům protivníků. Mezi hromadami mrtvých ležela těla čtyř trpaslíků a dvou posledních trpaslic. Jejich národ byl definitivně odsouzen k zániku. Pohled vehnal statečnému trpaslíkovi slzy do očí a všiml si, že ani Fageri na tom není jinak.

„Je to dokončeno!“ výkřik jej vytrhl z propasti beznaděje. Hellogrin stál uprostřed kovárny a oběma rukama zvedal nad hlavu zářící předmět. „Pozor!“ zakřičel Regdar, který jako první zpozoroval nové nepřátele a bleskurychle se skrčil za kovadlinu.

Místností prosvištěly šípy a Fageri s Hellogrinem se skáceli k zemi. Zářící zbraň vypadla mrtvému z rukou a se zazvoněním dopadla na zem. Regnara zasáhl do ramene jen jediný šíp. „Notchi, smiluj se nad naším národem,“ zašeptal zdrceně „zbyl jsem jenom já.“ Pln žalu se upnul k jediné myšlence – a skočil.

Rukojeť nově vykované zbraně ho příjemně zastudila v ruce. „Meč,“ konstatoval překvapeně a s ohromným řevem se rozběhl proti nepřátelům. Zasadil první ránu a –

Meč vyslal několik výbojů energie, které roztrhaly osm bojovníků. „U Notche, co…?“ trpaslík nechápavě zaútočil znova a jeho úder se změnil v blesk. Dvacet bojovníků se prostě vypařilo. S novou nadějí se trpaslík pustil do řeže.

Z každým úderem řady odvážlivců řídly čím dál víc, dokud se nenašel nikdo, kdo by se mu postavil. Trpaslík vysíleně klesl před bránou pevnosti, kterou uhájil. Ale za jakou cenu…

Vytrhl si šíp z rány a obhlédl jej. Ani jej nepřekvapilo, že byl otrávený. Časy trpaslíků ve světě Minecraftu jsou sečteny. Ale on sám se postará, aby tato zbraň nepadla do rukou zlatohávů, ani nic jiného. Aktivoval autodestrukční systém pevnosti a překvapeně zjistil, že jeden z trpasličích plánů, které ležely na stole kovárny chybí. Podnikavý zlatooděnec jej musel vyfouknout a utéct. Když Regdar zjistil, který svitek to byl, zlomyslně se usmál. Ten jim přinese jen problémy.

„Tak ty jsi Stín draka,“ řekl Regdar meči. Nebyla to otázka. Věděl to.

Když pevnost za jeho zády explodovala, pomalu se postavil a vydal se na cestu.

Věděl, že bude dlouhá.

 

  • Doufám, že se vám začátek nové série zamlouvá.
  • Pište své názory do komentářů, rád si je přečtu.
  • Dotazy a návrhy můžete psát také na e-mail Shadoe-Restalon@email.cz
  • Nebo navštivte můj blog.
  • Již dokončenou sérii Stín draka naleznete zde.
  • Můžete se těšit také na BONUS ke Zrodu draka.
  • S pozdravem Shadoe.

Příště se můžete těšit na zcela nového hrdinu!

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!