Bratrstvo Konce

[singlepic id=721 w=640 h=480 float=center]

My jsme Bratrstvo Konce.

Jsme prastaří. Byli jsme tu tisíce let předtím, než Archanděl havaroval a budeme tu i tisíce let poté, co všichni z jeho posádky zemřou.

 A vy všichni jste našimi dlužníky.

 

Většina lidí si myslí, že uctíváme Ender dragona, všemocného Draka Konce, Pohlcovače světů a Šiřitele zármutku. Nic nemůže být dále od pravdy.  Ve skutečnosti je naše církev (někteří ji nazývají sektou) jedinou věcí, která stojí mezi Drakem a naším světem.

Jen díky hrdinné oběti našeho Velekněze Naerthua a za cenu zničení našeho Chrámu před téměř jedenácti tisíci lety byl odražen první vpád temného Boha na Zeměkostku. Jaké odměny se nám za to dostalo? Byli jsme prohlášeni za kacíře a stíhaní po celém světě, naše chrámy páleny a naše víra zakázána.

Nezůstalo to ovšem bez odezvy. Ani ne tři tisíce let po prvním vpádu přišel další. A tentokrát zde nebyl nikdo, kdo by se utkal s Černorohým Pánem. Naši Velekněží této tragédii přihlíželi s úsměvem na rtech, opojení přesladkou chutí pomsty. Zapomněli, co bylo jejich povinností, a dopustili největší katastrofu v historii lidstva. Naši vůdci zapomněli, ale On nezapomíná nikdy. Všemocný stále cítil rány na svých křídlech, kterému před dávnými věky způsobila Veleknězova magie. Uvalil proto na všechny členy Bratrstva strašlivou kletbu: ztratí veškerou svou moc a schopnost mluvit, přijdou o zrak a navždy budou odsouzeni žít v prachu opuštěných dolů.

Na poslední chvíli, předtím, než kletba začala plně fungovat, zorganizovali Velekněží poslední zoufalý plán. Poslali mladou kněžku jménem Lesixia portálem do pekelného a žhnoucího Netheru, aby zde přežila kletbu a mohla se později vrátit a pokusit se znovu zahnat Draka do pustého světa Endu. A zároveň pozměnili samotnou strukturu světa tak, aby nikdo, kdo nemá krev smrtelníka, nemohl projít portálem.  Zatímco se Lesixia snažila přežít v tomto strašlivém světě, Dračí hněv z toho, že jeho pomsta nebude úplná, spálil Chrámy na popel a ničil města nevinných.

Konečně, dvacet let po vpádu Endských vojsk do našeho světa byla Lesixia připravena čelit svému Bohu. Shromáždila v pekelném světě hrstku uprchlíků a doufala, že se jí za pomocí magie podaří obrátit trpící lid na svou stranu. Když prošli portálem a po zdánlivě nekonečné době opět spatřili sluneční svit, čekal je strašlivý šok.

Nikdo na ně nečekal.

Svět byl spálený a pustý, zdevastovaný hněvem pomstou šíleného Draka. Namísto tisíců lidí, toužících po svrhnutí strašlivého tyrana na ně čekali ruiny, rozebrané a roztrhané nenechavým andským lidem a hromady ohořelých kostí, sahajících až k nebesům. Vše se zdálo ztraceno, a tak poslední Knězce Konce nezbylo, než dokonat, co Drak začal.

Pomocí magie tak temné, že dokonce ani On by se ji neodvážil využít, vysála život z milionů a obětovala svou duši v posledním zoufalém pokusu o záchranu lidstva. Za cenu vyšší než smrt Lesixia donutila Draka na zlomek vteřiny zaváhat. To stačilo k tomu, aby povolila Jeho kontrola a Poslední kněžka mohla ze zbytku svých sil oživit malou skupinku lidí, která následně znovuobnovila lidský rod. Samotná Lesixia však byla navěky odsouzena trpět, svázána se samotnou podstatou Draka Konce. Ten jí nikdy neodpustí, že jej připravila o konečný triumf a bude její duši navždy mučit, aniž by se mohla jakkoliv bránit.

Naše církev byla po vyhnání draka obnovena a náš řád znovuustaven, avšak nikdy nám nebyla odpuštěna naše zrada, spáchaná ze zášti a zloby. Jsme tichými strážci bezpečí Zeměkostky, kterých se ostatní straní a kterých se bojí. Každý rok je nám poslána stovka dětí, která bude vychována v našich zvycích, a která bude snášet náš úděl.

Ačkoliv byl Temný letec zahnán, nebyl ani v nejmenším poražen a stále čeká na možnost, jak se děsivě pomstít a zničit svět tak, jak jej známe.  V poslední době naši pozorovatelé hlásí zvýšený výskyt podivných anomálií. Mrtví vstávají stále častěji z hrobů a hranice mezi našimi světa se stírají. Je jen otázkou času, než se uvolní a pokusí se opět zaútočit na Zeměkostku. Jen doufejme, že tu bude někdo, kdo by jej dokázal opět zahnat…

 

by Utheraptor

Do budoucna chystám sérii příběhů z dávnývh dob z našeho Majncraftového světa, bude se odehrávat v dobách Prvního vpádu, kdy se srazili dvě mocnosti nepředstavitelné síly. Jedna z nich byl Enderdragon. Jaká ale byla ta druhá? To se dozvíte možná už zítra…

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!