Oko zrady (část třetí)

[singlepic id=722 w=640 h=480 float=]

Když se Zrádce probudil, spatřil temnotu.

Když otevřel oči, spatřil konec světa.

Herobrine zděšeně vyskočil na nohy a odskočil od křivého, zubatého okraje obsidiánové plošiny, pod kterou byla prázdnota stejně nekonečná, jako temnota Zrádcovi duše.  Předpokládal, že nepříjemné štípání všude po těle je způsobené regeneračními procesy, hojícími těžká zranění, jako například rozdrcené kosti, která utržil díky ohromné mase písku, padající od stropu.

Herobrine se rozhlédl kolem sebe. Uviděl zubaté obsidiánové pilíře, vysoké často i několik desítek metrů, vyrůstající z bílého kamene všude v okolí. Všude bylo pusto, jen na obloze zahlédl lesk křídel.

Ach bože, pomyslel si, Tohle je tedy ta pověstná říše Konce.

Poplašeně se obrátil, když mu rameno dopadla těžká ruka, studená jako soumrak.  Pohlédl do planoucích fialových očí bytosti skoro dva metry vysoké, celé v černém brnění, u pasu s dvěma zářícími purpurovými meči bez pochev. V hlavě mu zazněl hlas, drásající vědomí a zahánějící každou myšlenku. Hlas, který se více než pět století snažil zapomenout. Marně.

Zklamal jsi.

Veškeré prostředky, které jsme do tebe vložili, vyšly vniveč. Náš pán se velice hněvá. Vskutku. Je nesmírně rozezlen a dychtí po krvi smrtelníků

S námahou posbíral roztříštěné útržky svých myšlenek a s poslední kapkou své pýchy prohlásil:

„Nejsem smrtelník. Už dlou-„

Zrádcův nadutý a poněkud nepatřičný proslov byl ukončen prudkou ranou hlavicí meče do hrudi. Uslyšel a ucítil, jak něco prasklo, zatímco pozpátku proletěl přes okraj bloku z černého skla a začal se řítit do bezedné hlubiny pod létajícím ostrovem. A takhle to končí…, Probzučelo mu hlavou. Z poslední špetky svých zredukovaných sil se pokusil vylevitovat zpátky na plošinku, ale namísto toho jen upadl do bezvědomí. Necítil už, jak jej svírají dračí čelisti a odnášejí daleko, na úplně jinou část pusté dimenze.

Prober se! Zazněl mu v hlavě krutý hlas. S námahou zvedl své poničené tělo z houbovitého bílého kamene. Posel Endu vystoupil z ničeho ani ne metr před ním. Herobrine bezděky ustoupil o dva kroky zpátky. Dva fialovým světlem planoucí meče vyskočily z pochev a zamířili mu na krk.

Ještě jeden takový proslov, a budeme nuceni podniknout jistá… opatření, aby se to už neopakovalo.

Zrádce uraženě probodl vyšší bytost pohledem. „Já si-“

Zmlkni. Tvá slova uráží našeho Pána.

Herobrine zmateně otevřel ústa. „Nikdo si ke m-“

Nerozuměl jsi? Prudká, drásající vlna agónie mu zalila každou buňku v těle. Padl na kolena a stočil se do klubíčka. Z očí mu po stovkách let vykanuly slzy. „Dost!“ zařval.

Bolest okamžitě ustala. Posel si Zrádce zkoumavě prohlížel. Pak se obrátil, až za ním plášť z dračích křídel zavlál. Rychlým krokem se začal vzdalovat. Herobrine znovu postavil své tělo na nejisté nohy a kolébavě se vydal za ním. „Kam jdeme?“

K našemu Pánu, kam jinam? Promluvil ten šílený hlas.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!