Svitek Pekelného ohně

[singlepic id=721 w=320 h=240 float=]

V nedávné době se uskutečnila výprava do hlubin divokého Netheru, při níž bylo nalezeno množství pozůstatků z dob druhého Vpádu. Artefakty byly podrobeny pečlivé restauraci a nyní Vám přinášíme exkluzivní zprávu o jednom výjimečném svitku, který byl zajištěn během této expedice Bratrstva Konce.

Svitek Pekelného ohně

Fragment 2 C

(Poznámka Vůdce 7. Expedice Bratrstva Konce do Netheru: Svitek byl nalezen v mohutné Netherské pevnosti na jakémsi pohřebišti, pravděpodobně dávném úkrytu bojůvky Poslední Velekněžky. V okolí byly nalezeny ostatky několika druhů bytostí a rituální předměty.

Svitek samotný je na několika místech těžce poškozen a střední části textu jsou vypáleny. Samotný pergamen byl bohužel přeskládán, nikoliv srolován, takže v místech ohybů je kvalita textu rovněž snížena.

Text je psán prastarým dialektem, používaným kolem let 9500-8000 AiA, navíc ještě pozměněný, pravděpodobně s některými umělými výrazy, které se nám bohužel doposud nepodařilo rozluštit.

Celý text byl magicky restaurován, následně s podporou konvečních metod očištěn a podroben hloubkovému zkoumání pomocí časové magie, která nakonec odkryla většinu obsahu zničených partií. Nadále však chybí některá vypálená místa, která se z neznámého důvodu zdají být odolná proti magii.

Podepsán: Pompeius, Expediční vůdce Bratrstva Konce, ustanovený Temnou Radou roku 57 PiA                                           )

 

 

Bylo předzvěstěno Velekněžkou, že našemu strádání bude konec roku dvacátého, který v pekle strávíme. Jak ale rozlišiti roky, když zde ni slunce, ni hvězdy nad hlavou nevisí? Jaký to obojaký slib nám byl dán, aby krmil nás nadějí snad? Či Velekněžka naše v utrpení svém o čistý rozum přišla? Buď jak buď, dlouho již zde nevydržíme. Pokrmů je prachbídně, o něčem, čím svlažit hrdlo se dá ani nemluvše. Všichni, kteří zde s námi již rokem snad šestnáctým, snad pátým přežívají, již notně zničeni jsou. Však víme ale, že domov náš byl navěky ke zkáze odsouzen, a že my se tam tedy již navrátiti nemůžeme. Bude tomu opravdu tak, že osudem naším zhynout bídně v pekelných čmoudech je souzeno nám? Snad pravdou toto ani nemůže být zváno, vždyť zkázu rodu našeho by to jistě znamenalo. Co ví Velekněžka, co skrývá v útrobách své mysli? Co když se jí do hlavy zaryl pevně kořen šílenství a my napospas zkáze jsme zde ponecháni?

Dost však dohadů těchto všelijakých, povahou svou notně pokoutných. Utrpení mnohá přichystal nám pekelný svět. Zrůdy oheň plivající, tváře zpola lidské, však chování nestoudného, přepadávají naše sídla a zásoby i lid náš ničí1). Také cosi ohromného, na mrtvém větru pekelném se vozící, lká, když svůj jazyk plamenný na nás chrlí a požírá jím skrýš naši2). I o jiných divech dobrodruzi z našich řad rozprávějí; prý popatřili mužů vzezření prasečího, ni mrtvé, ni živé, mezi říšemi dvěma polapené, jak slepě bloumají. Nepozorují naše zvědy, však když napadeni jsou, brání se udatně a jako by život jim do těla se vlil3). Děsíme se jich, vždyť tvorové podobní jsou i v prapůvodním světě příznakem Draka a jeho pochopů4).

Všude po pekle se vydali zvědové, však změnu žádnou nenalezli. Do krajů, kde se tvary pokroucené zdají býti, kde čas sám je pomíjivý, jsme došli5). Naději v naší zkáze jsme však nenalezli a peklo i nadále zůstává naším žalářem i úkrytem. Na záchranu dále vyčkáváme, i když již doufat přestáváme, že spasení shora přijde. To spíše my sami v tekuté plameny se propadneme.

 

 

1)      Jde pravděpodobně o popis živočicha druhu Exuro Ignis, běžně známým jako „blaze“, který disponuje schopností vytvářet malé množství vysoce vznětlivého hlenu, který prudce reaguje s látkami obsaženými ve vzduchu. Tyto projektily používá k útoku na svou kořist, či případně k ochraně před predátory. Zajímavé je, že se zdá, jako by jeho splanchnocranium obsahovalo téměř lidské rysy. Předpokládáme, že jde pouze o vývojovou konvergenci, u rodu Exuro nebyla zjištěna žádna inteligence v jakkoliv nadprůměrné míře.

2)      V tomto případě se téměř s jistotou jedná o zástupce druhu Crinis Netheri, jinak též nazývaný „ghast“, který je svou fyziognomií podobný některým druhům symbiotických měchýřovek. Podobně jako Exuro je schopen vytvářet „ohnivé koule“. To je umožněno díky uvolnění menší skupiny tkáně hustě naplněné plynem. Díky vysokému vnitřnímu tlaku, který si obecně rod Crinis udržuje, dojde k prudkému roztažení projektilu na průměr kolem 0,5 metru. Při kontaktu s pevným povrchem projektil masivně vybuchuje, silou schopnou prorazit i některé druhy kamene z běžného světa.

3)      Tato rasa nemrtvých humanoidních bytostí se vyskytuje v Netheru ve velmi vysokém počtu, pravděpodobně jde o původní obyvatele této dimenze. Zdá se, že celá rasa podlehla epidemii nějaké vysoce infekční choroby, pravděpodobně virového původu. Je možné, že tento druh vykazoval v minulosti známky inteligentního života, ačkoliv to nelze říci s jistotou. Pitvy mozku ukazují na zvrásněný mozek savčího typu, takže je možné, že jde o invazivní druh, který se do Netheru dostal původně z normálního světa. Mezi jeho pravděpodobné předky patří rod Porcus. Není známo, zda někde existuje izolovaná populace, nezasažená infekcí.

4)      Prudký nárůst výskytu nemrtvých je běžný při blízkosti bytostí z Endu. Pravděpodobně jde o důsledek zbytkové magie, která se uvolňuje při jejich průchodu portálem.

5)      Tyto mytické země, kde se údajně dochází k disociaci času a prostoru se vyskytují v mytologii mnoha původních ras v obou dvou prvních dimenzích. Podobné mýty byly zaznamenány i na prastarých reliéfech v hlubinách Ztraceného Endu, takže je možné, že mají reálný podklad.

 

Pergamen bude nadále podroben detailním výzkumům, jejichž výsledky budou shrnuty v celkové zprávě o všech fragmentech této relikvie.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!