Snapshot 13w09a/b/c

13w09a

Po menší odmlce tu máme jeden z posledních snapshotů. Předběžná verze Redstone Updatu by měla vyjít ve čtvrtek a oficiální vydání 1.5 bude někdy během příštího týdne. Vzhledem k tomuto zbývajícímu času čekejme převážně opravy a doladění již přidaných věcí spojené s redstone, na který se nová verze zaměřuje.

Edit: Pre-release verze 1.5 se odkládá na příští týden, místo toho vyšel další snapshot 13w09c. Vše najdete v tomto článku.

13w09a

 • Nastavení Smooth Lighting rozděleno na Off, Minimum a Maximum.
 • Po odchodu a příchodu do hry zůstanete sedět na praseti, vozíku i lodi.
 • Každý mob může sedět na jiném, i třeba na výše zmíněných „dopravních prostředcích“.
 • Sethbling a jeho video, v popisu najdete filter do MCEdit, se kterým se tato nová featura dá lehce použít.
 • Držením zdroje a kliknutím pravého tlačítka myši se nasadí na hráče.
 • Opraven comparator, který někdy způsobil update bloků kolem sebe, pokud se poblíž zapl rs signál.
 • Opraven hopper, kterému se po přejmenování na kovadlině nezměnilo jméno v GUI.
 • Opraveno vybírání hráčů přes command block, které nefungovalo správně a někdy všechny vyhodilo.
 • Odstraněna bezdůvodná odezva po kliknutí na Done po změně texture packu.
 • Opraven hopper, který nevydal signál do comparatoru po přijetí stacku.
 • Opravena umělá inteligence, která občas nereagovala na některé moby, pokud jich bylo více u sebe.
 • Opraven výběr hráčů přes /scoreboard, kde pokud nebyl blízko hráč, hra sama doplnila špatné jména.
 • Opraveny některé chyby se spawnery.
 • Aktualizovány překlady hry.

Ke stažení – Client / Server nebo .exe

13w09b

 • Přidán příkaz /effect pro získání různých účinků z lektvarů apod.
 • Předměty vyhozené z inventáře v creative modu vypadnou na zem, dříve zmizely.
 • Opraven nefunkční příkaz /clear pro vymazání inventáře přes command block na zbroj, který ji neodstranil, pokud měla vlastní data hodnoty (například obravená kožená zbroj).
 • Opravena duplikace kolejí, pokud byla posunuta do zdi a bloků zde bylo tolik, aby je piston ještě zvládl přemístit. Kolej zůstala na zemi a zároveň jedna nová vypadla.
 • Opraven comparator, který způsobil držení rs signálu v bloku, do kterého směřoval. Na tomto příkladu byl comparator odstraněn, ale signál v bloku stále byl.
 • Opravena klávesa Pick Block, která někdy způsobila nekonečné množství daného předmětu po změně gamemodu na survival.
 • Opravena občasná špatná konverze texture packů do nového způsobu rozdělení textur po jednotlivých složkách.
 • Opraveno jména Withera, které bylo v německém překladu Withern.
 • Opravena chyba, kdy bylo možné nechat redstone lampu rozsvícenou bez zdroje.
 • Opraveny brambory, jablka a stromky, na které nefungovalo očarování Fortune.
 • Opravena nemožnost stackování předmětů po přejmenování na stejné jména na kovadlině.
 • Opraven občasný pád hry během hraní na staře vygenerovaných mapách.
 • Opraven comparator, který nebylo možné zničit vysunutým pistonem.
 • Opraven pád hry při používá texture packu s velikým rozlišením.
 • Opraveno chybné opotřebování nástrojů při jejich použití na jiné bloky, než jsou určené.

Ke stažení – Client / Server nebo .exe

13w09c

 • Možnost zrušení efektu lektvaru pomocí /effect <hráč> <efekt> 0
 • Opravena chybějící textura u quartz bloků, comparatoru a hopperu (vyskytující se pouze v některých případech v závislosti na operačním systému a verzi Javy)
 • Opravena chyba s /tp, kdy pokud hráč v něčem seděl, přesunul se nesprávně.
 • Opraveny neviditelné entity vytvořené přes spawner, které nemizely a působily tak snížení fps.
 • Opravena chyba, kdy namačkané vozíky jedoucí v kruhu způsobily velké zrychlení.
 • Opraven nefunkční zvuk uhasení ohně v survival modu.
 • Opraveny meče, u kterých nefungovalo opotřebování při útoku na draka.
 • Opravena chyba s redstone, které zůstalo zaseklé, pokud se chunk po odchodu a příchodu znovu načetl.
 • Opravena síla signálu z comparatoru u stolku na lektvary, která byla silnější, než by měla správně být.
 • Opraveny některé rozlišení texture packů, které se nepřizpůsobilo a nepokrylo celý blok.
 • Opraveno špatné generování jeskyní v Netheru, které někdy končilo stěnou chunku.
 • Opraven hopper, který v některých případech nepropouštěl správně dále předměty.
 • Opravena chyba, kdy některé mechanismy reagovaly na 0 tick redstone signál.
 • Opraven pád hry při útoku s mečem, který měl na sobě více než jedno určité očarování.
 • Opravena duplikace předmětů po vhození do vozíků s hopperem, kterých bylo na stejném místě několik.
 • Opravena chyba, kdy se v určitém zapojení vysunul pouze vrchní piston, pokud byly dva na sobě.
 • Opravena hlava u některých mobů, která se vzhledem k vám otáčela obráceným směrem.
 • Opravena chyba, kde nefungovaly všechny pistony zapojené v řadě.
 • Opravena chyba, kdy při jízdě na praseti a jeho smrti spadla hra.
 • Opraveno převrácení obrazu, pokud měl hráč na sobě silný účinek rychlosti.
 • Opraven občasný pád hry při načítaní mapy.
 • Opraven pád hry při nasazení efektu přes /effect s id větším než 31.
 • Opraveny nefunkční recepty ze dřevěných prken.
 • Opravena chybná textura u quartz slabů.

Ke stažení – Client / Server nebo .exe

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!