ZE ŽIVOTA ČLOVÍČKA #1

zzc[1]

#1 – Probuzení

     Pomatuji si bolest. Strašlivou, nepopsatelnou bolest. Hlava mi třeštila a já si pomalu začínal uvědomovat sám sebe. Vzpomínky ke mně pomalu pluly a s každou další se má agónie ještě zvyšovala. Reflexivně jsem skousl předmět, jenž se mi přiblížil k puse. Záblesk další vzpomínky. Pij! Poslechl jsem. Plomba výživové trubice se otevřela a já zakusil látku nevalné chuti, ovšem nesmírné energetické hodnoty. Srdce se mi roztlouklo tak, až jsem si myslel, že prorazí mým hrudním košem a nechá mě napospas osudu. Nestalo se. Místo toho bylo slyšet tlumené klapnutí a následné zasyčení hned několika hydraulických pístů naráz.

     Tělem jakoby mi projel elektrický proud. Krev se mi opět plně vlila do žil a způsobila rozsáhlé mravenčení. Vyplivl jsem vyživovací trubici a s kašláním před sebe vyprskal celý obsah svých úst. V ten samý moment bolest hlavy ustoupila do pozadí a nahradila jej akutní závrať z nově pocítěné gravitace. Celý jsem ztěžkl a vyšší tlak mi podlomil oslabená kolena. Padl bych k zemi, kdyby…

     „Opatrně, pane,“ chytil mě, dle hlasu, jakýsi muž a pomohl mně se vzpřímit. „Dlouho jste spal, to co právě pociťujete, jsou následky extrémně dlouhé hibernace. Bude chvíli trvat, než se Vám Vaše smysly a paměť zase vrátí do normálu.“

     Vzpomínka: Dlouhá bílá místnost. Stovky, možná tisíce modrých průhledných bublin v úhledných řadách lemující obě stěny.

zzc1_komory[1]

     Chtěl jsem se zeptat, kde to jsem, ale místo slov mi z úst vyšlo jen zasípání. Jediné, na co jsem se zmohl, bylo zvednutí ruky. Dotkl jsem se svého obličeje a nahmatal bandáž, jež mi zakrývala oči.

     „To bych prozatím nedělal,“ doporučil mi další hlas, trošku odlišný od toho prvního, ale také mužský. „Oči jsou po probuzení nejcitlivějšími orgány. Přímý kontakt se světlem by Vás teď mohl stát zrak, pane Williame.“

     Tak se jmenuji? William? Nevzpomínal jsem si, ale v tu chvíli mi to ani nepřišlo důležité. Bylo tu totiž něco jiného, co mi tížilo mysl. Zavrávoral jsem. Obrázky z minulosti už přicházely mnohem rychleji. „Archanděl!“ vypadlo náhle ze mě.

     „Vskutku, pane Williame,“ ozval se znovu první z hlasů. „Jste na Archandělu, nebo tedy alespoň na tom, co z něj zbylo. Museli jsme nouzově přistát. Hibernační systém bohužel utrpěl velmi vážnou poruchu a mnoho komor, jako třeba právě ta Vaše, se odmítla po dosedu automaticky otevřít. Pracujeme na tom, ale zatím se nám daří oživovat posádku jen postupně. Chybí nám technologie a zdroje. Většinou probudíme tak jednoho, maximálně dva lidi denně.“

     Vnímal jsem ta slova jen jako kulisu, v náporu myšlenek, které se na mě ze všech stran řítily, se dalo stěží soustředit ještě na něco jiného.

     „Jmenuji se Pulec,“ pokračoval muž, zatím co mně pomáhal si sednout. „Byl jsem na lodi lékařem a vrchním biologem.“

     „A já jsem dwi,“ ozvalo se za mnou. „Inženýr,“ dodal stroze. Nereagoval jsem. „Co myslíš, jak je na tom?“

     „To je zatím těžké určit,“ Slyšel jsem odvětit toho, jež se mi představil jako Pulec. „Ale vzpomněl si na Archanděla. To by mohlo být dobré znamení.“

     „Ano, to by mohlo,“ souhlasil dwi. „Navíc spánková komora nevykazuje žádné viditelné poškození, jako tomu bylo u většiny nemocných. Dal bych mu injekci a uvidíme, jak na tom bude za pár hodin.“

     Něco mě zezadu píchlo do krku. Srdce se mi uklidnilo a já pocítil náhlou úlevu.

     „To poslední co potřebujeme, je další případ turbodemence.“ Zaslechl jsem ještě, než mě pohltila temnota…

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!