Turbodemence, část první

Záznam z přednášky doc. prof. PharmDr. TooSexyForCS, experta na problematiku turbodemence z tradiční Konference o vědeckém postupu, konaném ve Hvězdné akademii ve Federaci. Nekráceno.

 

Vážení pánové, vážené dámy,

Dovolte mi prosím, abych v této krátké prezentaci, nebo, chcete-li, informačním bloku, shrnul všechny naší laboratoří dosud shromážděné informace o nově identifikované, civilizační chorobně, běžné známé jako turbodemence.

Na úvod bych rád poopravil jeden již delší dobu v akademických kruzích se držící omyl. Není totiž pravdou, že turbodemence postihuje pouze mladistvé do šestnácti let, ve skutečnosti je zmapovaný i průběh jejího šíření se i na zcela dospělé jedince.  O tom ale později, nejprve bude nutné vysvětlit posluchačům, kteří snad nejsou s problematikou dostatečně obeznámeni, co to vlastně turbodemence je.

Jde o vážné mentální onemocnění, partikulárně geneticky predikované, přenášené pomocí bakterie druhu baceolus contagiosis, jejímž primárním hostitelem jsou některé druhy jeskynních pavouků. Tato bakterie s nimi žije vlastně ve formě určité symbiózy, neboť členovec jí poskytuje ochranu a potravu a ona mu na oplátku vypomáhá s tvorbou toxinů. Z pavouků se dále přenáší na lidi, pravděpodobně prostřednictvím takzvaných trapek.

Nemoc má velmi proměnlivou inkubační dobu, od několika dní až po přibližně tři měsíce Zatímco bakterie dozrává do své sekundární formy, zcela přizpůsobené pro existenci v lidském organismu, postupně se šíří do celého těla s výjimkou ledvin a jater. Nakonec, obvykle ke konci svého formování, dorazí i do samotného mozku, kde se začne shlukovat do větších společenství ve tvaru až několik desítek centimetrů dlouhých vláken. Jakmile tato vlákna dorostou do své plné velikosti, baceolus začne vypouštět látku strukturálně podobnou pavoučímu jedu, obvykle označovanou jako jako trihydrogenhexturbioentetrabidemenciol. Tato bílkovina začne postupně narušovat schopnost nervových buněk přenášet elektrický signál, nezbytný pro správné fungování mozku

V této fázi se také začnou projevovat první příznaky, mezi něž patří úporné migrény, nevolnosti a potíže s přemýšlením. Zhruba po dvou až třech týdnech dochází ke zlomovému okamžiku, tzv. kolapsu, kdy postižený ztrácí povědomí o tom, kdo je, a jeho mentální schopnosti klesají přibližně na úroveň creepera.

Časté jsou hlasité a nesmyslné vokální projevy, Stavitelův syndrom, pojídání zeminy a destruktivní sklony. V této souvislosti se také hovoří o chromozomu O, který je zcela neobyčejný už jen svým tvarem. Vyskytuje se na něm totiž zúžené místo, kde leží geny podmiňující rozvoj prapůvodních zvířecích instinktů. Ty jsou normálně přebíjeny logickým myšlením a silou vůle, avšak dá se předpokládat, že turbodemence díky svému tlumení neuronových interakcí umožňuje těmto projevům, aby se plně rozvinuly.

 

Přednáška byla přerušena veleknězem Konce utheraptorem, který poukázal na podivný útvar, zničehonic se vynořivší nad střechou Hvězdné akademie.

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!