Bukkit příručka – #3 Instalace pluginů, Essentials

Vítejte u pokračování bukkitové příručky! Na úvod bych měl podotknout, že s touto příručkou začal Trip. Jelikož byla neaktivní, rozhodl jsem se, že se o ni budu ‚starat‘ já.

První dvě části naleznete zde: http://forum.majncraft.cz/forums/p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka.42/

Informační vlákno na fóru: http://forum.majncraft.cz/threads/p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-info-va%C5%A0e-n%C3%81zory.6330/

Předem vám děkuji za jekékoliv ohlasy, připomínky apod. Pokud vás toto bude zajímat i nadále, sledujte fórum a jeho informačná vlákno!

Seznam pluginů a jejich instalace

Seznam najdeme opět na stránkách bukkitu, můžeme zde vyhledávat, listovat a vše je rozděleno do několika základních kategorií – http://plugins.bukkit.org/

Instalace pluginu
Po stažení pluginu, ho musíme nainstalovat na server. Tato instalace je velmi triviální, jedná se zpravidla jen o přesunutí souboru ze složky do složky. Pro jistotu to ale je vypsané v bodech:

1) Nalezneme složku, kam se stáhl plugin z http://plugins.bukkit.org/. Necháme ji otevřenou.
2) Otevřeme složku, kde máme bukkit server a tam najdeme složku ‚plugins‘.
3) Stažený plugin (s přípnou .jar) vložíme do složky ‚plugins‘.
4) Spustíme server, a necháme ho, aby plugin nainstaloval. A tím to končí.

POZOR! Pluginy není radno spouštět na oficiálním Mojangovém serveru, jelikož pro ně nemá podporu!

Bohužel, někdy se serveru nepodaří plugin nainstalovat či inicializovat. Poznáme to podle ‚zaspamované konzole‘, nebo jistm odstavcem chybového kódu. Příčinou je buď neaktualizovaný bukkit či špatně vytvořený plugin. Pokud si nevíte rady, googlete, zeptejte se někoho nebo se podívejte do popisu pluginu (Popřípadě na jeho Wiki/oficiální stránku) nebo kontaktujte výrobce.

Nastavení pluginu (Essentials)

Každ plugin má jiný tzv. config (nastavení pluginu). Tudíž není možné, abych vám tu popsal všechny pluginy které existují. Ovšem dá se zde docela pěkně pochopit systém těchto configů. Jeho systém si ukážeme na pluginu Essentials.

Essentials poskytuje serveru mnohem širší možnosti, co se týče příkazů. Jsou to např. ekonomické příkazy, administrátorské příkazy, teleportační příkazy apod. Cinfig tohoto pluginu je velmi obsáhlý, proto si ukážeme jen zásadní změny pomocí configu

Code:
ops-name-color: '4'
nickname-prefix: '~'

ops-name-color: ‚xx‘

Zde například vybíráte barvu nicku v chatu pro tzv. opy (Operátory serveru). Pokud někohmu dáte práva přes /op, dostane tu barvu kterou zadáte místo hodnoty ‚xx‘. Seznam barev naleznete zde: http://s.majncraft.cz/colors/. Kupříkladu, pokud zadáte číslo 4, operátoři serveru budou mít v chatu červenou barvu. Nutno zadat hodnotu do těchto uvozovek: ‚ ‚

Code:
# Disable this if you have any other plugin, that modifies the displayname of a user.
change-displayname: true

change-displayname: true

Pozorujeme křížek # a text za ním. Text za # je tzv. poznámka a ta funguje v configu jako vysvětlení. Plugin ji nijak při práci nepoužívá a ani nevyždauje. Doslova ji přehlíží. Poznámka se píše vždy do jednoho řádku a ukončuje se odentrováním. Pokud byste ‚change-displayname: true‘ napsali do stejného řádku jako poznámka, plugin toto nedokáže přijmout a pravděpodobně vám při zapnutí serveru vyhodí chybu.

Některé ‚boxy‘, kam se zadává hodnota přijímají číslo (či písmeno např. při barvě) a některé jen hodnotu true nebo false. Sami musíte už rozpoznat, co plugin právě vyžaduje.

Tagged with: , ,

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!