Bukkit příručka – #4 Barevné nicky, Základy PermissionsEx

Úvod ke čtvrté části příručky

I zde, na serveru Majncraft.cz si můžete povšimnout, že každý nick má jinou barvu, než tu základní – bílou. Nebo jste si také možná pokládali otázku, jak to, že moderátor může využívat ty příkazy, které klasický hráč ne? Odpověď je zřejmá – PermissionsEx.

A jak teda nicky obarvit? Na úvod – Aby se mi zde lépe vykládalo, budu pro PermissionsEx využívat zde a i nadále zkratkovitý název tohoto pluginu, a to ‚pex‘, v množném čísle ‚pexky‘. Vím, že to zní divně a že si tím ulehčuji práci, ale snad to přijmete. Dále také těm, kteří podle tohoto návodu PermissionsEx nastavují, vřele doporučuji aby si vždy vše pořádně radšji dvakrát (ne-li vícekrát) přečetli a až po té nastavovali, aneb jak praví staré pořekadlo – ‚Dvakrát měř, a jednou řež.‘ Rád se pokusím odpovědět na vaše případné dotazy, ale prosím vás – pokud máte otázku, či nějakou technickou poznámku, pište ji prosím sem: http://forum.majncraft.cz/threads/příručka-vaŠe-otÁzky.6347/.

Poslední věc, před samotným návodem. Pex není plugin na pár slov, ačkoliv myslím, že na ‚odborné‘ rozebrání budou dvě, maximálně tři vlákna stačit. Tudíž, další část této příručky bude opět věnována Pexkám a to v rozšířenějším úhlu pohledu.

Od teď až nadále, již nebudu vkládat návod na instalaci pluginu, neboť myslím, že každý už toto zvládne a pokud ne, přečtěte si prosím předešlou část příručky – http://forum.majncraft.cz/threads/3-instalace-pluginů-a-jejich-nastavení-essentials.6324/. Děkuji vám za pochopení.

 

První práce – konfigurace

Jako každý jiný plugin, musí být Pexky nastaveny ještě před tím, než mohou být ‚uvedeny do provozu‘. Tato procedůra je ale právě zde zcela triviální. Váš config pro bukkit 1.5.2 vypadá asi takhle:

permissions:
  backend: file
  backends:
	file:
	  file: permissions.yml
  superperms: {}

Jediné, co by mohlo asi jen opravdové puntíčkáře zajímat je to, jak se bude jmenovat soubor, kde budete později permise editovat. V tomto případě nás zajímá tato část:

file: permissions.yml

permissions.yml si můžete přejmenovat jak chcete, podmínkou ale zůstává, že zachováte příponu .yml ! Po této skromné konfiguraci se můžeme pustit k tématu tohoto příspěvku – obarvení nicků.

 

Obarvení nicku

Tzv. prefix je to, co máte před jménem v chatu – například ‚Moderator Illighair‘. Mluvíme také o rozdílu mezi barvou nicku a prefixem – pro systém pexek je to ale úplně to samé. Abych byl konkrétní a stručný – každá barva má jistý ‚kód‘ ( Tyto kódy jsou zde: http://s.majncraft.cz/colors/ ), a tento kód zapisujeme před slovo, které chceme obarvit.

Existuje nekolik cest, jak toho docílit. Zde si ukážeme dvě: jak to udělat in-game a přes editaci souboru.

Ingame:

1) Zkontrolujeme, zda-li máme přístup k příkazům Pexek.
2) Napíšeme příkaz:

/pex user Illighair prefix &4

3) Užívat si červené barvy nicku.

Ale teď – co co znamená? Rozebereme si příkaz po částech:
‚pex‘ – Definujeme tím, že se jedná o příkaz pluginu Pex
‚user‘ – Tímto Pexkám říkáme, že budeme editovat jistého uživatele
‚Illighair‘ – Toto je hráč, kterému budeme upravovat prefix, jméno může být samozřejmě různé
‚prefix‘ – Tímto Pexkám říkáme, že budeme upravovat prefix již definovaného hráče
‚&4‘ – Toto už je text prefixu, avšak nutno podtknout, že toto je ID červené barvy, proto veškerý text za touto ‚značkou‘ bude červený.

Editace souboru:

1) Rozhodně nebudeme pracovat s poznámkovým blokem, protože s ním se v tomto ohledu pracovat ani nedá. Vřele vám doporučuji Notepad++. Je to kvůli řádkování, které poznámkový blok neumí.
2) Nalezneme soubor s permisemi, pokud ještě nebyl editován, vypadá asi takto:

groups:
  default:
	default: true
	permissions:
	- modifyworld.*

3) První řádek – ‚groups:‘ – ten nás v tuto chvíli nezajímá. Obecně vše, co je zde automaticky připravené, nás nezajímá. My pod řádek s ‚- modifyworld.*‘ napíšeme ‚users:‘. Pozor! Před tímto řádkem nesmí být žádné mezery, jinak vám nic nebude fungovat!
4) Do dalšího řádku, pod ‚users:‘ napíšeme jméno hráče, se kterým budeme pracovat. Dejme tomu, tedy opět Illighair. Opět pozor! Dále vždy před jménem hráče, se kterým moentálně pracujete musí být dvě mezery a za jménem vždy dvojtečka – ‚ Illighair:‘ !
5) Pod řádek se jménem hráče, napíšeme ‚prefix: ‚. Ale opět pozor! Tentokrát musí být před ‚prefix: ‚ čtyři mezery! Dále také nezapomeňte na jednu mezeru za jménem.
6) Za ‚prefix: ‚ napíšeme tuto uvozovku: ‚ . Tím ohraničíme začátek prefixu. Opět počítáme s tím, že chceme jen obarvit nick na červeno, tudíž za první uvozovku napíšeme kód červené barvy – &4 a za konec prefixu, druhou uvozovku. Po této procedůře by měl váš soubor vypadat takto:

groups:
  default:
	default: true
	permissions:
	- modifyworld.*
users:
  Illighair:
	prefix: '&4'

7) Užívejte si červené barvy nicku!

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!