Bukkit příručka – #6 Herochat, celková konfigurace

Úvod

Zde na serveru můžeme psát do různých kanálů, z nichž každý je určený k jinému tématu. Pro různá témata tu máme Global, Local, Trade, Help, Offtopic (bývalý Spam), Space a pro některé je dostupný ještě kanál Community. Na každém serveru většinou bávají i moderátorské kanály, kam mohou vstoupit jen moderátoři (@dwi vám tuto informace asi nejlépe sdělí).

Asi víte, že takovéto nastavení základní bukkit neumožňuje a samozřejmě tyto možnosti nám dává plugin Herochat, kterému je tímto tedy věnována dnešní část příručky. A co tedy vše tento plugin umí a poskytuje? Stáhněte si ho zde: http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/herochat/.

Tnetokrát to bude opět na dvě části, v této si detailně popíšeme konfiguraci a nastavení základního Globálního kanálu. V další části si zase popíšeme do detailů vytvoření a nastavení nového chatovacího kanálu.

Ještě ale malé upozornění, Herochat je jeden z pluginů, který potřebuje pro svou práci ještě plugin Vault (http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/herochat/). Ten se jen nainstaluje a běží, nemusí se k němu nic nastavovat.

 • Rozlišení různých kanálů, nastavení zkratek a barev kanálů
 • Funkci soukromé zprávy
 • Ignorování hráčů (v podstatě blacklist)

Pusťme se tedy, jako vždy, ze začátku do konfigurace.

První práce – konfigurace

Na začátku vypadá tak, jak je označena ve spoileru. Ve spoileru je proto, že je dlouhá.

 [spoiler title=“Konfigurační soubor“] moderator-permissions:
can-kick: true
can-ban: true
can-mute: true
can-remove-channel: true
can-modify-nick: true
can-modify-color: true
can-modify-distance: true
can-modify-password: true
can-modify-format: false
can-modify-shortcut: false
can-modify-verbose: true
can-modify-focusable: false
can-modify-crossworld: false
can-color-messages: true
can-view-info: true
can-focus: true
default-channel: Global
censors: []
format:
default: ‚&f{prefix}{sender}{suffix}{color}: {msg}‘
announce: ‚{color}[{nick}] {msg}‘
emote: ‚{color}[{nick}] * {msg}‘
private-message: ‚&d{convoaddress} {convopartner}&d: {msg}‘
default2: ‚{color}[{nick}] &f{prefix}{sender}{suffix}{color}: {msg}‘
use-channel-emotes: true
locale: en_US
log-chat: true
log-to-bukkit: false
twitter-style-private-messages: true [/spoiler]

Konfigurace moderátorských práv

První část konfigurace se věnuje právům moderátorů kanálu. Tato část beží od začátku po ‚can-focus: true‘. Níže vám teď popíšu každou funkci, která je zde obsažena.

 • can-kick: Povolí vykopnutí hráčů z kanálu
 • can-ban: Povolí banování hráčů v kanálu
 • can-mute: Povolí umlčení hráčů v kanálu
 • can-modify-nick: Povolí změnu přezdívky kanálu (Pro příklad, globální kanál má zkratku ‚g‘. Moderátor ji může při povolení této funkce měnit)
 • can-modify-color: Povolí změnu barvy kanálu
 • can-modify-distance: Povolí změnu viditelnosti kanálu v blocích (Nastavíme hodnotu například na číslo 150. Poté každý hráč uvidí jen to, co se píše v přítomnosti 150 bloků od něj)
 • can-modify-password: Povoluje změnu hesla pro kanál
 • can-modify-format: Povolí změnu formátu kanálu (Formáty vysvětleny níže)
 • can-modify-shortcut: Možnost povolení / zákazu napsat rychlou zprávu do jiného kanálu bez toho, aby hráč změnil svůj aktivní kanál
 • can-modify-verbose: Možnost nastavit, zda-li se bude hráčům zobrazovat kdo se připojil / opustil kanál
 • can-modify-focusable: Možnost nastavit, zda-li může hráč nastavit kanál jako jeho aktivní kanál
 • can-color-messages: Povolí možnost, zda-li může moderátor psát barevne do kanálu
 • can-view-info: Povolí možnost shlédnout informace o kanálu
 • can-focus: Povolí moderátorovi nastavit si kanál jako aktivní, ačkoliv klasičtí hráči ne

Nastavení formátů

Další dvě možnosti pod nastavením moderátorských práv jsou ‚default-channel: Global‚, která nastaví základní kanál, tedy ten, na který se hráč automaticky připojí po příhlášení a druhá možnost ‚censors: []‘, kde do okénka [] zapisujete slova, která nebudou v chatu zobrazeny.

Pod těmito dvěmi možnosti je nastavení kanálových formátů. Nás pro tentokrát bude zajímat jen ten první s názvem default. Zde nastavujeme, jak se vlastně bude zobrazovat text v chatu. Opět si níže rozebereme, co co znamená.

default: ‚&f{prefix}{sender}{suffix}{color}: {msg}‘

 • &f – Barva, tentokrát bílá a v tomto případě bezvýznamná
 • {prefix} – Prefix hráče
 • {sender} – Jméno hráče
 • {suffix} – Suffix hráče (tedy to, co má za jménem)
 • {color}: – Barva kanálu
 • {msg} – zpráva napsaná hráčem.

Pokud vám tanto základní styl nevyhovuje, můžete si „poskládat“ jiný do dalšího řádku pod formát ‚default2‘. Vřele vám ale doporučuji tento formát ponechat. Předejdete tím nefunkčnostem a případnému vzteku a rukám na čele.

Ještě si z formátů rozebereme formát ‚private-message‘, čili formát soukromé zprávy. Podotýkám, že v tomto formátu nesjou podstatné prefixy ani suffixy hráčů, tento formát je ignoruje.

private-message: ‚&d{convoaddress} {convopartner}&d: {msg}‘

 • &d{convoaddress} – Barva nicku hráčů, jenž posílají zprávu; jméno odesílatele
 • {convopartner} – Jméno příjemce zprávy
 • &d: {msg} – Barva text zprávy, základní barva nastavena na fialovou (&d)

Nastavení zbylých možností

 • use-channel-emotes: true – Povolení ‚emocí‘
 • locale: en_US – Nastaví, s jakým základním jazykovým souborem MC bude plugin pracovat
 • log-chat: true – Nastaví ukládání logů chatu, tedy zda-li se bude historie chatu ukládat
 • log-to-bukkit: false – Nastaví, zda-li se chat bude zobrazovat v konzoli bukkitu
 • twitter-style-private-messages: true – Povolí / zakáže ‚twitter styl‘ soukromých zpráv.

Tyto možnosti už jsou od těch předešlých téměř nepodstatné a dopouručuji je nechat je základně nastavené.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!