Spisy Zatracených

Bratrstvo konce Vám přináší poznatky o nejnovějším objevu expedice vedené do hlubin Ztraceného endu za účelem prozkoumání příčin zkázy, jenž se před nespočetnými tisíciletími na tomto kdysi nádherném, dnes však temném a nebezpečném místě, udála.

Zpráva byla sepsána expedičním vůdcem Zaiferem, který tuto výpravu vede.

Artefakt: Spisy Zatracených

Materiál: Škrábaný koncokámen (destičky), obsidián (litery), světlit (iluminace liter), skořápky dračích vajec (okraje)

Místo nalezení: Ztracený End (X: 157875, Y: 137, Z: 285132)

Předpokládané stáří: Kolem 3000-5000 standartních let

Poznámky expedičního vůdce (Zaiferus): Tento artefakt, sestávající se ze 4 na sebe navazujících kamenných destiček, pracovně nazvaný „Spisy Zatracených“, jehož autorem je pravděpodobně blíže neurčený člen endského lidu, je psaný v mrtvém jazyce Endu za použití modifikovaných glyfů (vzor 17b). Byl nalezen daleko v hlubinách Ztraceného Endu, přibližně dvě stě kilometrů od centrální pevniny na malém, zpola zničeném ostrově, pravděpodobně v troskách středně velké budovy. Destičky se nacházely v téměř kompletní skořápce od dračího vejce, očividně využité namísto sarkofágu. Artefakt ležel na hrudní kosti kostry člena endského lidu, podle nalezených ozdob a cetek pravděpodobně vysoce postaveného, ale kvůli nedostatku vědomostí o tomto druhu není bližší identifikace možná.

                Artefakt byl podroben hrubé magické rekonstrukci, následně doplněné o jemnou, ručně provedenou restaurační práci, avšak některé části zůstávají i přes všechna tato snažení poškozena. Rozličné magické překládací procedury uspěly jen z asi 50%, zbylé části textu jsou buď psané v neznámém jazyce, anebo jde o šifrované či nesmyslné pasáže.

                Při vystavení silné magii materiál slabě září.

Pravděpodobnost falza: 0,1%

 

Text artefaktu (destička č. 1):

(nečitelná/nepřeložená/poškozená část, přibližně 450 znaků) zmizelo. Pak přišli oni. Draci. Nejdříve jen několik, poté se jich vyrojily stovky. Zničili naše města, naše létající pevnosti strhli do (nepřeložené slovo/sousloví, v originále „craimdhsutx i uiatnr“). Požírali vše, každého, kdo se jim postavil. Z našich nejlepších, z (nepřeložené slovo/sousloví, v originále „kriiteid“) zbyly jen prázdné schrány, zcela zbavené života. Zanedlouho už nezbyl nikdo, kdo by se vetřelcům postavil.

 

Text artefaktu (destička č. 2):

(nečitelná/nepřeložená/poškozená část, přibližně 1000 znaků)

 

Text artefaktu (destička č. 3):

On hrdinně stál, svou mocí, spojením uctívaného světla i obávané temnoty, srážel draky z nebes do (nepřeložené slovo/sousloví, v originále „craimdhsutx i uiatnr“). Naděje se vrátila do našich srdcí, zalila naše údy a dovolila nám znovu povstat, ve snaze zachránit náš umírající svět. Na sto milionů z nás zaútočilo proti hrozbě z jiného světa.

                Celý náš národ se bránil, jen pár z nás, (nepřeložené slovo/sousloví, v originále „aetxit“), zbabělci, jsme se ukryli a pozorovali tento odvetný úder. Jen já jsem se díval, zatímco šlo o naši spásu. A proto, že jsem se bál, jen proto, že jsem byl slabý, nyní mohu sepsat (nečitelná/nepřeložená/poškozená část, přibližně 250 znaků) zahnali vetřelce zpět k ráně na pokožce světa, zpět do díry, odkud vzešli.

                Vítězství, spásy, pomysleli jsme si. Ó, jak jsme se pletli. Namísto záchrany čekala nás spása. Hrdinný útok nebyl nic, než píchnutí do (nepřeložené slovo/sousloví, v originále „etvvntii“) hnízda. Mraky draků se vyrojily, až bylo nebe, zbavené slunce, jimi zaplněno. A mezi nimi byl On. Největší z největších, zhouba světů a pán ničení.

 

Text artefaktu (destička č. 4):

Když zamával křídly, z našich bojovníku zbyl jen prach. Když otevřel tlamu dokořán a zařval, z nebes spadaly i poslední hvězdy. A když otevřel své oko, ohromné a plamenné, svět pohltila temnota. Navždy. (nečitelná/nepřeložená/poškozená část, přibližně 600 znaků)

                starý. Zapisuji tyto řádky, aby na naši tragickou minulost nebylo nikdy zapomenuto. Věřím, že ani On není nesmrtelný, že i jeho stravuje čas, a že i On někdy zemře. Až se tak stane, musíme (nečitelná/nepřeložená/poškozená část, přibližně 50 znaků).

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!