Snapshot 13w38a/b/c

Snapshot 13w38a

Snapshot přináší nové možnosti nastavení hry nebo třeba vylepšené mapy. Po delší době se také zjistilo, k čemu bude sloužit záhadné tlačítko Super Seret Settings. Druhý den po vydání vyšel ještě snapshot 13w38b/c, který opravil některé grafické chyby a pády hry.

Zároveň vyšla verze 1.6.4, která opravuje neuložení oblastí s výskytem určitých mobů po přechodu ze staré mapy (1.6 a níže) na nové snapshoty. Třeba v Nether Fortresses jsou Wither Skeletons, ale při přepnutí na snapshot už ne.

Snapshot 13w38a

Video Settings

13w38a Video Settings

  • zobrazovaná vzdálenost se nastavuje od 2 do 16 chunků
  • maximální FPS jde nastavit od 10 do 250 nebo neomezené
  • přidáno Mipmap Levels (1 až 4 nebo off)
  • přidáno Anisotropic Filtering (1 až 16 nebo off)
  • přidáno Post-Processing (zapne nebo vypne možnost nastavit shaders)
  • Post-Proccesing bylo ve 13w38b odstraněno a možnost přepnout shadery tedy zůstává stále zapnutá
  • později vyšel snapshot 13w38c (opravuje pár chyb), ve kterém se Post-Processing zapíná klávesou F4
  • porovnání mipmap zapnuto/vypnuto

Mapy

13w38a maps

Mapy vložené do rámečku (Item Frame) zaberou celý blok.

Super Secret Settings

Kliknutí v nastavení na toto tlačítko nic neotevře, ale přepíná různé shadery. Aktuální je napsán pod klávesou F3. Zde seznam na imgur.com.

Achievementy

Přidán nový „Diamonds to you!“, pro jeho splnění musíte hodit diamant jinému hráči. Získané achievementy se také zobrazí v chatu, ale toto oznámení se dá vypnout.

Ostatní

  • obloha je tmavší, pokud jste v nějakém interiéru
  • nějaké opravy

Ke snapshotu se dostanete tak, že v launcheru kliknete na „Edit Profile“, zaškrtnete „Enable experimental development versions“ a níže vyberete verzi 13w38a.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!