Bukkit Příručka – #8 Pokročilé banování přes FigAdmin

Úvod

I zde na serveru se najde plno hříšníku, jež mají tendenci porušovat, či úplně ignorovat pravidla serveru. A když se tito hříšníci nepoučí ani po jailu, Moderátor musí sáhnout po účinnějším „výchovném opatření“, a to buď po banu nebo po tempbanu.

Všichni víme, že tempban není základním příkazem Minecraft serveru. Proto musíme sáhnout po pluginu jménem FigAdmin, který můžete stáhnout zde: http://dev.bukkit.org/server-mods/figadmin/. Jak už tedy vyplynulo, FigAdmin nám dává více možností k banům a kickům. Také přidává možnost warnu. Všechny tyto pojmy si ale nejdříve vysvětleme, aby vůbec bylo jasné, o čem se zde budeme bavit:

  • Ban – Asi všichni víme o co jde, zakázání přístupu určitému hráči na server
  • Tempban – Zakázání přístupu na server určitému hráči na server po vymezenou dobu
  • Kick – Vykázání (vykopnutí) ze serveru. Odpojí hráče od serveru s možností opětovaného připojení.
  • Warn – Varování, které moderátor ukládá hráči za menší prohřešky, napřklad za spam

První práce – config (Konfigurace)

Takhle vypadá váš soubor s configurací (Je dlouhý, proto je tentokrát ve spoileru)

[spoiler title=“Soubor Konfigurace“] mysql: false
mysql-database: jdbc:mysql://localhost:3306/minecraft
mysql-user: root
mysql-password: root
mysql-table: banlist
auto-complete: true
ip-ban: false
bans-to-banned-players: false
auto-ban-on-warnings: -3
auto-ban-time: 5 mins
messages:
banMsgFailed: ‚&cPlayer &e%victim% &cis already banned!‘
unbanMsg: ‚&aSuccessfully unbanned player &e%victim%&a!‘
unbanMsgGlobal: ‚&e%victim% &6was unbanned by &e%player%&6!‘
unbanMsgFailed: ‚&cFailed to unban &e%victim%&c!‘
kickAllMsg: ‚%player% kicked everyone. Reason: %reason%‘
kickDefaultReason: ‚&eVykopnut ze serveru!‘
kickGobalDefaultRason: ‚&eGlobal kick‘
kickMsgVictim: ‚Byl jsi kicknut hracem %player%. Duvod: %reason%‘
kickMsgBroadcast: ‚&e%victim% &6byl kicknut hracem &e%player%&6. Duvod: &e%reason%‘
kickMsgFailed: ‚&cKick failed: &6%victim% &cisn“t online.‘
banMsgVictim: ‚&eByl jsi zabanovan hracem &e%player%&f.&6 Duvod: %reason%‘
banMsgBroadcast: ‚&e%victim% &6byl zabanovan hracem &e%player%&f.&6 Duvod: &e%reason%‘
banDefaultReason: ‚&eBan Hammer has Spoken!‘
banOffline: ‚&eWarning: &8Player &a%player%&8 has not been on this server before.‘
tempbanMsgVictim: ‚You have been temp. banned by %player%. Reason: %reason%‘
tempbanMsgBroadcast: ‚&e%victim% &6was temp. banned by &e%player%&6. Reason: &e%reason%‘
LoginTempban: ‚&cYou are banned until &e%time%&c! Reason: &e%reason%‘
LoginBan: ‚&cYou are banned from this server! Reason: &e%reason%‘
LoginIPBan: ‚&cThis IP is banned!‘
badPlayerName: ‚&cBad player name!‘
playerNotOnline: ‚&cPlayer &e%player% &cis not online.‘
warnMsgBroadcast: ‚&cPlayer &e%player%&f received a warning from &c%kicker%&f:‘
warnMsgVictim: ‚&cYou have received a warning from &c%player%&f:‘
reloadMsg: ‚&aReloaded FigAdmin.‘
exportMsg: ‚&aExported banlist to banned-players.txt‘
playerBanned: ‚&cPlayer %player% is banned.‘
playerNotBanned: ‚&aPlayer %player% is not banned.‘
ipBan: ‚&eIP banning is‘
noPermission: ‚&cYou don“t have permission to do this.‘
warnDeleted: ‚&aAll %number% warnings cleared for player &e%player%&a.‘
warnNone: ‚&cNo warnings found for player &e%player%&c[/spoiler]
V podstatě celá Konfigurace je jen o překladu až na pár výjimek. Překladu se dnes věnovat nebudeme, protože doufám, že na tom není, co vysvětlovat. Pokud ovšem máte dotaz, směřujte ho do odpovědí. Níže vysvětlím prvních devět řádků nastavení.

mysql-database: jdbc:mysql://localhost:3306/minecraft
Propojí plugin do MySQL databáze. Sem patří napsat její adresu.
mysql-user: root
Zde určíte, pod jakou přezdívkou se plugin bude “přihlašovat“.
mysql-password: root
Zde patří napsat heslo k vaší databázi.
mysql-table: banlist
Zde určíte jméno pro tabulku, která se vám v databázi uloží.
ip-ban: false
Pokud bude hráč zabanován, mu bude v nastavení hodnoty na ‘true‘ zabanována i IP adresa.
bans-to-banned-players: false
V případě hodnoty ‘true‘ se bany budou zapisovat do složky se soubory s pluginem.
auto-ban-on-warnings: -3
Nastaví, že po 3 varováních bude hráč automaticky časově zabanován.
auto-ban-time: 5 mins
Nastaví automatickou hodnotu banu po překročení množství warnů.

Já vám i po tak dlouhé době děkuji za přečtení a doufám, že jsem vám opět ukázal nějaký nový tip. Pokud máte k něčemu dotaz, prosím, pište ho do tohoto vlákna:http://forum.majncraft.cz/threads/příručka-vaŠe-otÁzky.6347/.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!