Snapshot 14w03a/b

14w03a

Kromě pár nových (a hodně užitečných) příkazů zasahuje tento snapshot do jedné zásadní věci, kterou ve hře vidíme denně – skiny. K nim totiž přibyla možnost úpravy druhé vrstvy.

Pro otevření více možností a lepší stabilitu se v pondělí 20. ledna začne přesouvat celá databáze skinů, takže čekejme možné výpadky a jejich nefunkční změnu na minecraft.net. Vše by mělo být hotovo do středy 22. ledna. Pokud se poté umožní nosit vylepšené skiny i pro starší verze, to se ještě neví. Zatím je tato možnost pouze ve snapshotech 1.8.

Snapshot 14w03a/b

Skiny

14w03a skins   Skins menu   Bigger skin layout

Kromě pokrývky hlavy, která je upravitelná už hodně dlouho, se dá nově přidat další vrstva na celý skin. Zároveň jsou odlišeny pravé a levé ruce i nohy, takže nepoužívají stejnou texturu jako dříve. V nastavení přibyla nová možnost „Skin Customization, kde se dá vypnout nebo zapnout zobrazování všech částí skinu (plášť, pokrývka hlavy, hruď, pravá/levá ruka a pravá/levá noha). Vysvětlení k obrázku (původní velikost ke stažení zde):

 • horní polovina Head, Head2 a Body jsou stejné jako dříve, další části už jsou rozdělěné
 • Body2 – druhá vrstva hrudníku
 • RL a LL – Right Leg (pravá noha) a Left Leg (levá noha)
 • RA a LA – Right Arm (pravá ruka a Left Arm (levá ruka)
 • RL2 a LL2 – druhá vrstva pravé a levé nohy
 • RA2 a LA2 – druhá vrstva pravé a levé ruky

Dále:

 • Zbroj všechny nové vrstvy překrývá
 • Skiny nyní zařizuje server – zjistí si o informace o vašem účtu a skin předají klientu
 • Server by to nemělo nijak výrazně zatěžovat
 • Výpadky skinů by neměly být tak časté
 • Pokud mají hráči stejný skin, tak se nebude stahovat pro každého zvlášť, ale použije se ten jeden
  • ušetří se místo
 • Změna skinu pravděpodobně už nevyžaduje restart hry
  • někdy ale bude potřeba se odpojit a připojit pro zviditelnění skinu pro ostatní hráče

Příkazy

 • /fill – zaplní místo určitými bloky na daných souřadnicích
  • /fill <x1> <y1> <z1> <x2 <y2> <z2> <TileName> [dataValue] [oldBlockHandling] [dataTag]
  • příklad: /fill 100 10 100 120 20 120 grass
  • další nastavení slouží pro určité NBT tagy, vložení předmětu do pece apod.
 • /clone – zkopíruje určitý obdélníkový výběr na mapě a vloží ho na dané souřadnice
  • /clone <x1> <y1> <z1> <x2 <y2> <z2> <x> <y> <z> [mode]
  • příklad: /clone 100 20 300 120 25 320 120 50 320 (překopíruje prostor zhruba o 25 bloků výše)
 • Oba příkazy mají omezený výběr asi na 4096 bloků
 • Sethbling a jeho video o snapshotu, lépe vysvětlené
 • F3 + H zobrazí po najetí na předmět název, který by se měl použít v příkazech (třeba minecraft:sand)
  • klasická ID už nejsou podporována
 • Do příkazu /tp se může napsat směr, kterým se budete po teleportaci dívat
  • /tp [target player] <x> <y> <z> <y-rot> <x-rot>
  • příklad: /tp @p 100 10 100 0 100 (0 – směr vpravo/levo, 100 – směr nahoru/dolu)
 • Targer selector může vybrat určitou oblast
  • příklad: @p[x=0,y=0,z=0,dx=10,dy=10,dz=10] (vybere hráče nacházející se uvnitř souřadnic 0 až 10)

Ostatní

 • Villager se přemění na Witch, pokud do něj udeří blesk
 • Ve vesnicích se pod cestama ze štěrku generuje jedna vrstva cobblestone

Opravy

 • Opraveny některé chyby s command bloky
 • Opraveny některé chyby způsobující pád hry
 • Opraveno mnoho chyb v příkazech
 • Ve 14w03b opraveno pár chyb se skinama
 • Ve 14w03b opravena neprůhlednost mříží, skla a pár jiných bloků
 • Další menší opravy

Snapshot získáte zaškrtnutím „Enable experimental development versions“ v launcheru v „Edit Profile“ a vyberete verzi 14w03b.

Poznámka: rozvržení skinu převzatu z redditu; snapshot 14w03b vyšel krátce po prvním, opravuje některé jeho nedostatky.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!