Snapshot 14w06a/b

Snapshot 14w06a/b

Verze Minecraftu 1.8 je částečně zaměřena na Adventure mode, který se bez mnohých příkazů neobejde. Na ty je tento snapshot především zaměřen. Aby se ale každý týden nemluvilo pouze o nich, změnila se například i umělá inteligence některých mobů. Třeba Zombie Pigman si k vám snadno najde cestu i přes složité bludiště.

Snapshot 14w06a

Příkazy

 • /trigger <objective> <add:set> <value>
  • objective trigger se nejprve musí vytvořit ve /scoreboard a až poté můžete tento příkaz použít
  • po kliknutí na určený text dokáže něco spustit (jiný příkaz apod.)
  • převážně pro /tellraw (poslání textu hráči)
 • /scoreboard
  • možnost resetovat jednotlivé objectives (/scoreboard players reset <player> [objective])
  • nové kriteria pro sledování zabitých hráčů v týmech (třeba teamkill.red nebo killedByTeam.blue)

Data Tags

 • CanPlaceOn
  • umožní položit dané bloky pouze na jiné určité bloky
  • příklad: /give @p minecraft:stone 16 0 {CanPlaceOn: [minecraft:sand]} (přivolá kámen, který jde položit pouze na písek)
 • HideFlags
  • zakryje určité popisy (tooltip) u předmětů
  • řádky v tooltip: 1/enchantments, 2/modifiers, 4/unbreakable, 8/candestroy, 16/canplace
 • ShowParticles
  • zakáže nebo povolí částice vycházející třeba z hráče, který je pod nějakým efektem
  • stačí za celý příkaz /effect napsat true (vypnutí) nebo false (zobrazení částic)
 • PickupDelay
  • nastaví počet TPS (ticks per second), po jakou dobu nejde předmět sebrat ze země
  • při nastavených 32767 ticks se předmět nedá sebrat nikdy
 • Age
  • nastaví dobu, za jakou předmět zmizí na zemi
  • hodnota -32768 úplně zakáže jeho zmizení

Další změny

 • Mobs mají vylepšenou umělou inteligenci
  • Slimes a Magma Cubes umí plavat a častějí mění svůj směr
  • Zombie Pigmen si k vám dokáží snadno najít cestu
  • možné další změny, zatím neznámé
 • F3/debug screen
  • 14w05, ve 14w06 upraveno
  • Feet přejmenováno na souřadnice XYZ
  • přidáno Day – počítá dny strávené od vytvoření světa
  • přidáno Local Difficulty – peaceful: 0.00, easy: 0.75, normal: 1.50, hard: 2.25
 • Nový achievement Overpowered – výroba jablka ze zlatých bloků
 • V nastavení možnost přiřadit tlačítko pro zvýraznění mobů a hráčů ve spectator modu
 • Neviditelný blok Barrier se v creative modu zvýrazní, pokud ho držíte (textura se za vámi neustále otáčí)
 • Během skrčení v pohledu první osoby se ruka trochu natočí vpravo (před a po)
 • Sbírané předměty létají k nohám místo do hrudi

Opravy

 • Opraveno špatné počítání vzdálenosti ve scoreboard
 • Opraven příkaz /clear, který neuměl zpracovat mezery v názvech
 • Opraveny parametry @a, @p, @e a @r, které nezahrnovaly mrtvé hráče
 • Opraveno nenačítání chunků při spectování mobů
 • Opraveno GUI, které občas mělo jiné barvy při držení určitých předmětů
 • Opravena nemožnost otevření vozíku s truhlou ve spectator modu
 • Opravena špatná textura neviditelných slimů
 • Opraveno bezdůvodné vycházejí částic z některých bloků
 • Opraveno špatné zobrazování zranění mobů
 • Opravena špatně zobrazující se hlava ovce
 • Opraven spectator mode, ve kterém šlo manipulovat s vozíky
 • Opraveno špatné zobrazení obsahu trapped chest ve spectator modu
 • Opraven špatně umístěný pohled při spectování baby zombie
 • Opraveno duplikování předmětů při jejich opravě
 • Opraveno zobrazování názvu předmětů při projíždění hotbarem ve spectator modu
 • Další opravy v kódu hry

Snapshot 14w06b

 • Opraveno špatné zobrazení nástrojů z pohledu třetí osoby
 • Opraveno špatné zobrazení slime bloků
 • Opravena špatná textura hlíny při vypnutém smooth lighting
 • Opraven stín postavy, který se zobrazoval přes předměty v inventáři
 • Opraveno sezení ve vozíku, kdy vás hra brala jako tři bloky vysokého
 • Opraven piston, který i přes správné položení směřoval jiným směrem
 • Opraveny špatné stíny bloků při vypnutém smooth lighting a grafikou Fast
 • Opraveno negenerování vysokých rostlin
 • Opravena špatná textura kaktusu zobrazující se v květináči
 • Opravena špatná textura částic při rozbijení cedulí
 • Opraveno podivné zobrazování okolí při rozbijení glowstone
 • Opraveno špatné zobrazení plášťů při skrčení
 • Opraveny stíny slimů, které byly u každého stejně veliké
 • Opraveny chyby způsobující pád hry (rozbití některých bloků, zabití slimů apod.)
 • Další opravy v kódu hry

Snapshot získáte zaškrtnutím „Enable experimental development versions“ v launcheru v „Edit Profile“ a vyberete verzi 14w06b.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!