Minecraft 1.7.5 a snapshoty 14w07a, 14w08a, 14w10a/b/c

Snapshots 14w7/8/10

Následující snapshoty obsahují převážně změny v příkazech, ale najde se tu i pár věcí do klasického survivalu. Například vlci útočí na kostlivce, kteří se jich bojí a zdrhají. Snapshoty jsou zároveň plné oprav a hlavně některé části v kódu hry byly úplně přepsány. Pro běžné uživatele to moc neznamená, ale pro vývojáře to otevírá nové možnosti a snadnější práci do budoucna.

Snapshot 14w07a

Obecné změny

 • Resource pack se dá nastavit pro každý svět zvlášť tím, že se vloží do složky s uloženou hrou
  • příklad: .minecraft/saves/<váš_svět>/resources.zip
 • Debug screen obsahuje nový údaj „Looking at
  • zobrazuje souřadnice bloku, na který se díváte
 • Přidány Iron Trapdoors
  • chovají se jako železné dveře – redstone signál pro otevření
  • výroba se železných ingotů do čtverce 2×2
 • V Creative modu se může pomocí ctrl + Pick Block zkopírovat blok nebo entita i s NBT daty
  • příklad: pokud má vesničan nějak upravené obchody, tak mu po zkopírování zůstanou
  • Pick Block – defaultně prostřední tlačítko myši
  • v případě entity ji získáte v podobě vejce
 • Přepsán inventory system – opraveny chyby, lepší stabilita
  • laicky řečeno – části starého kódu hry jsou přepsány a zjednodušeny pro snadnější manipulaci v budoucnu
 • Do Command bloku byla přidána pomůcka „Use @e to target all entities
 • Dispenser Command blok nevystřelí, ale položí před sebe
 • Blaze Rods jsou drženy jako nástroje
 • Pochodně na zdech jsou správně nakloněné
 • Mnoho oprav

Scoreboard

Nové funkce – /scoreboard operation a /scoreboard test:

 • operation – mění skóre hráčů; přičte (+), odečte (-), vynásobí (*), vydělí (/) nebo vypočte procento (%)
  • příklad: /scoreboard players operation #teamscores redScore += @a[team=red] blueKills – každé zabití jednotlivých hráčů v červeném týmu se počítá do celkového skóre jejich týmu
 • test – zjistí, zda je něčí skóre mezi danou minimální a maximální hodnotou
  • příklad: /scoreboard players test #global anObjective 10 20

Každý tým může mít své vlastní tzv. objectives:

 • příklad: /scoreboard objectives set display sidebar.team.red objectiveName
  • nastaví týmu červené jméno po straně obrazovky

Jména hráčů v týmech se mohou skrýt pro cizí tým (hideForOtherTeam), skrýt pro vlastní tým (hideForOwnTeam), zobrazit vždy (always) nebo zakázat úplně (never):

 • příklad: /scoreboard teams option blue nametagVisibility hideForOtherTeam

Příkazy

 • /execute – umožní spuštění příkazů na pozici určitých entit
  • příklad: /execute @e[type=Cow] ~ ~ ~ fill ~-1 ~-1 ~-1 ~1 ~1 ~1 minecraft:glass – vytvoří skleněnou 3×3 krychli kolem krav v okolí
 • /testforblocks – porovná dvě místa ve světě, zda jsou stejné
  • příklad: /testforblocks <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> masked
 • /testfor, /testforblock, /clear – mohou zjistit, zda se shodují určitá NBT data
  • příklad (zjištění písku v inventáři v určitém slotu): /testfor @p {Inventory:[{Slot:6b,id:“minecraft:sand“}],SelectedItemSlot:6}
 • /tellraw – dokáže vzít údaje ze scoreboard a zapsat je do chatu
  • příklad (napsání počtů diamantů podle skóre hráče): /tellraw @p {text:“Have „,extra:[{score:{name:“jméno“,objective:“reward“}},{text:“ diamonds“}]}

Selector parameters

 • nové parametry pro zjištění stavu entity – jejich rotace: rxm
  • příklad: @a[rxm=-15, rx=15, rym=-45, ry=45], /say @a[rx=30] don’t look down!

Snapshot 14w08a

Obecné změny

 • Příkazy použité přes /execute v command bloku působí na u něho položený comparator
 • Při vlastním tvoření superflat mapy už nejdou používat staré číselné ID bloků, pouze nový formát minecraft:nějaký_blok
 • Mnoho oprav

Player list

 • Vylepšeno health objective v seznamu hráčů
 • Pokud má někdo dlouhé jméno a srdíčka se nevejdou, zobrazí se životy v podobě čísel v zelené, žluté nebo červené barvě
  • barva záleží na počtu životů

Minecraft 1.7.5

Místo snapshotu 14w09a vyšla verze 1.7.5, která se zaměřuje především na Minecraft Realms a také opravuje některé chyby. Server se dá přepnout z klasického světa na tyto minihry:

Snapshot 14w10a

Obecné změny

 • Přidány nové statistiky – vzdálenost během skrčení, běhání a čas, který uběhl od poslední smrti
 • Kostlivci utíkají před vlky a ti na ně útočí okamžitě, stejně jako na ovce
 • V Creative modu může hráč ublížit entitě, i pokud má nějakým způsobem nesmrtelnost
 • Vylepšeny rámečky a obrazy visící zdech (odsraněny chyby v zobrazení apod.)
 • Spojené železné mříže zobrazují horní i dolní texturu
 • Mnoho oprav

Příkazy

 • Nové /gamerule showDeathMessages – zakáže nebo povolí zobrazování zpráv o smrti hráčů v chatu
 • Upraven příkaz /clone pro lepší funkčnost
 • Nový NBT tag „rewardExp“ – zakáže nebo povolí získání xp při obchodu s vesničanem
 • Snapshoty 14w10b a 14w10c obsahují opravy týkající se špatných textur, podivného chování redstone, příkazů apod.

Snapshoty získáte zaškrtnutím „Enable experimental development versions“ v launcheru v „Edit Profile“ a vyberete příslušnou verzi.

 

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!