Snapshoty 14w17a, 14w18a/b

Snapshots 14w17a, 14w18ab

První snapshot otevírá nové možnosti ve tvoření světů. Ten si nyní můžete přizpůsobit jak chcete. Přejete si například více diamantů a bláznivější biomy? To teď vůbec není problém. Stejně tak není problém upravit si hranice samotného světa. K tomu se přidal nový příkaz, který dokonce postupem času dovoluje hranice zmenšovat nebo rozšiřovat.

Druhý snapshot přinesl převážně opravy, ale hlavní zajímavostí je nová vlastnost slime bloků. Ty na sebe umí přilepit jiné bloky, které při přesunu pistonem stále drží. Taková změna přispěla k vymyšlení nových redstone zařízení. Výtahy, létající stroje a obranná zařízení na způsob odražení šípů od slime bloků jsou teď na denním pořádku.

Snapshot 14w17a

Customized World

U výběru typu světa se objevila nová položka „Customized“. To umožňuje upravit si svět podle vlastních potřeb. Jsou tu k dispozici celkem čtyři strany, přičemž poslední dvě se doporučují převážně pro zkušenější uživatele. Strana první (Basic Settings):

14w17a page one

 • Vygenerovat ano/ne – strongholds, mineshafts, ravines, caves, villages, temples, water lakes, lava lakes
 • Lava Oceans – přemění vodu na lávu
 • Hladina vody (1 až 255)
 • Počet dungeonů (1 až 100)
 • Šance na výskyt jezer (1 až 100)
 • Šance na výskyt lávových jezer (10 až 100)
 • Velikost řek (1 až 5)
 • Velikost biomů (1 až 8)
 • Biome – vygeneruje pouze zvolený biom

Strana druhá (Ore Settings):

14w17a page two

 • Spawn Size (1 až 50) – počet bloků, tedy velikost
 • Spawn Tries (0 – 40) – šance výskytu
 • Min./Max. Height (0 až 255) – minimální a maximální výška výskytu
 • Upravitelné bloky – dirt, gravel, granite, diorite, andesite, coal, iron, gold, redstone, diamond, lapis lazuli

Strana třetí a čtvrtá (Advanced Settings – Expert Users Only):

14w17a page three   14w17a page four

Tyto strany slouží k celkovému vzhledu světa. Buď můžete měnit hodnoty posuvníkama, nebo je na čvrté straně napsat ručně. Například Main Noise Scale upravuje rozmanitost výšky terénu, takže při vyšších hodnotách nebudou kopce tak časté a svět se bude zkládat více z rovin.

 • Main Noise Scale X/Y/Z
 • Depth Noise Scale X/Y/Z
 • Depth Noise Exponent
 • Depth Base Size
 • Coordinate Scale
 • Height Scale
 • Height Stretch
 • Upper Limit Scale
 • Lower Limit Scale
 • Biome Depth Weight
 • Biome Depth Offset
 • Biome Scale Weight
 • Biome Scale Offset

Pokud se nechcete probírat těmito nastaveními, můžete kliknout na „Randomize“, což nastaví všechny hodnoty na náhodné. Jiná možnost je použít některé s přednastavených hodnot, tzv. Presets. Na výběr jsou – Water World, Isle Land, Caver’s Delight, Mountain Madness, Drought, Cave of Chaos, Good Luck.

Hranice světa

World Borders

Hranice jsou nyní tvořeny animovaou bariérou, za kterou svět definitivně končí. Nastavena je na průměr 60 milionů bloků, ale příkazem /worldborder se dá změnit. Všechno živé za ní umře, ale v budoucnu se bude dát dostat zpět dovnitř, pokud se nějakým způsobem ocitnete za ní.

 • /worldborder set <sizeInBlocks> [timeInSeconds] – nastaví rozměr hranic a dobu po jakou se bude to tohoto průměru roztahovat
 • /worldborder center <x> <z> – nastaví střed hranice

Ostatní

 • Všechny bloky jsou převedeny do nového formátu, a tak se v debug screenu zobrazují další nové informace
 • Nové /gamerule randomTickSpeed – nastaví rychlost růstu třeba obilí, jak rychle se šíří tráva atd.
 • Nové splash texty v menu „Now with multiplayer!“ a „Very influential in its circle!“
 • Servery se dají řadit stejně jako resource packy
 • Nový model Endermite
 • Enderman už na ně neútočí
 • Vozíky nemohou vykolejit
 • Opravy

Snapshot 14w18a

Slime Blocks

 • Jiné bloky se jich drží – to znamená, že po posunutí slime bloku pistonem se posune i sousedící blok
 • Jeden piston zvládne až 12 slime bloků
 • Posunutí pistonu způsobí vystřelení entity nahoru (hráči, zvířata, předměty,…)

Opravy

 • Opraven creeper, který se trochu vznášel nad zemí
 • Opraveno špatné zobrazování částic
 • Opraveno špatné zobrazení křížku uprostřed obrazovky při použítí shaderu a vlastních textur
 • Opraveny pochodně, které jste nemohli položit na barevná skla
 • Opraveny spodní textury některých bloků
 • Opraven spectator mode, který způsobil, že žádný mob kolem nezmizel (mají zmizet, protože v tomto modu by se měl svět chovat jako byste tam nebyli)
 • Opraven špatný model sugar cane
 • Opraven lapis lazuli, který se po sebrání klávesou „pick block“ zobrazoval v ruce špatně
 • Opraveno získávání špatné barvy vlny po ostříhání ovce
 • Opraven nefunkční respawn, pokud byl spawn mimo hranice bariéry
 • Opraveno pokládání slabů na sebe, což způsobilo vytvoření double smooth stone slab block
 • Opravena bariéra světa, která vás na některých stranách nechala jít o jeden blok dále
 • Opraveno okamžité nahrávání světa po jednom kliku, kdy to nedalo šanci ho vymazat nebo jinak upravit
 • Opravena chybná maximální hodnota při nastavování hranic světa
 • Opravena bariéra světa, za kterou šlo stále pokládat bloky
 • Opraveny chybné barvy při výrobě barevných vln, obojků, skla apod.
 • Opraven nefunkční double click na server, takže se tímto způsobem nedalo připojit
 • Další opravy

Snapshot 14w18b

Opravy

 • Opraveno TNT, které způsobovalo poškození pod vodou
 • Opraven dropper a dispenser, který při směřování dolu házel předměty na západ
 • Opraven pád hry při používání item frames

Snapshoty získáte zaškrtnutím „Enable experimental development versions“ v launcheru v „Edit Profile“ a vyberete příslušnou verzi.

Přihlásit se...

Zapomenutéheslo ?

Registruj se u nás!